Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 18 februari 2015

17 februari 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over Vaststelling wijzigingsplan Oostergast, Noord,- en Zuidzijde Het Noorderlicht
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Vaststelling wijzigingsplan Oostergast, Zuidzijde Het Noorderlicht
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat op 10 februari 2015 het wijzigingsplan Oostergast, Zuidzijde Het Noorderlicht is vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.8 Wro met ingang van 19 februari 2015 ter inzage.
Achtergrond
Het vastgestelde wijzigingsplan maakt de bouw van maximaal 45 woningen aan de zuidzijde van Het Noorderlicht mogelijk.
Wijzigingsplan inzien
U kunt het vastgestelde wijzigingsplan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Op http://www.zuidhorn.nl kunt u meer informatie over het wijzigingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden. Tevens staat het plan op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0056.WZZH14UITB2-VA01
Beroep instellen
Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Burgemeester en wethouders hebben bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen, kan beroep instellen van 20 februari tot en met 2 april 2015. In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Het beroepschrift kunt u sturen naar Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG of indienen via het digitaal loket: digitaalloket.raadvanstate.nl.
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde wijzigingsplan niet. Om de werking van het wijzigingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94.

Vaststelling wijzigingsplan Oostergast, Noordzijde Het Noorderlicht
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat op 10 februari 2015 het wijzigingsplan Oostergast, Noordzijde Het Noorderlicht is vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.8 Wro met ingang van 19 februari 2015 ter inzage.
Achtergrond
Het vastgestelde wijzigingsplan maakt de bouw van maximaal 35 woningen aan de noordzijde van Het Noorderlicht mogelijk.
Wijzigingsplan inzien
U kunt het vastgestelde wijzigingsplan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Op http://www.zuidhorn.nl kunt u meer informatie over het wijzigingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden. Tevens staat het plan op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0056.WZZH14UITB1-VA01
Beroep instellen
Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Burgemeester en wethouders hebben bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen, kan beroep instellen van 20 februari tot en met 2 april 2015.
In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Het beroepschrift kunt u sturen naar Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG of indienen via het digitaal loket: digitaalloket.raadvanstate.nl.
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde wijzigingsplan niet. Om de werking van het wijzigingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> Koningsdag met div. activiteiten op 27 april 2015, in/bij het Schanshuus, Hoofdstraat 83 te Niezijl
> voorjaarskermis van 16 t/m 19 april 2015, parkeerplaats Holtplein te Zuidhorn
> feestweek op 24, 25 en 27 april en 2 mei 2015, parkeerplaats Holtplein te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor
> functiewijziging tot woning, Balkstreek 1b te Visvliet
> vervangen tafelbrug, Rijksstraatweg/Van Starkenborghkanaal te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
> 5 essen, Rijksstraatweg 50 te Niezijl
> 1 larix, Pieter Bindervoetlaan 15 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> verbouwen van een schoolgebouw, Schoolstraat 9 te Aduard (verzonden 12 februari 2015)
> plaatsen van zonnepanelen, Burmanniastraat 35 te Grijpskerk (verzonden 12 februari 2015)

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> aanleggen van een oprit, Bloemstraat 2 te Aduard (Verzonden 9 februari 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> een Tuinmarkt op 25 april 2015 van 09.30 tot 16.00 uur, terrein achter Piloersemaborg, Sietse Veldstraweg te Den Ham (verzonden 9 februari 2015)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> innemen van een standplaats met bloemen en planten op het terrein a/d Hofmastraat van 11 april 2015 t/m 10 oktober 2015 te Oldehove (verzonden 9 februari 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Bijzondere wetten
Verleende aanwezigheidsvergunning
Burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunning heeft verleend voor:
> 2 kansspelautomaten, Wilhelminastraat 8 te Oldehove
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.
Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl. Tenzij anders is aangegeven.

Wijkschouw voor schoon en veilig Zuidhorn
In alle dorpen vindt jaarlijks een zogenaamde dorpenschouw plaats. Sinds een aantal jaren is er ook een groep enthousiaste inwoners van het dorp Zuidhorn met extra oog voor de kwaliteit van hun buurt; de wijkschouwgroep Zuidhorn. Deze groep helpt het dorp schoon en veilig te houden.
Mankementen of onregelmatigheden melden zij bij de gemeente.

Overhangend groen
Eén keer per jaar kijkt de gemeente samen met wijkschouwgroep Zuidhorn terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het komend jaar. Actiepunt van het afgelopen jaar was de overlast door overhangend groen voor weggebruikers in Zuidhorn. De gemeente roept inwoners op hun overhangend groen te snoeien. De gemeente mag handhaven.

 

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Gemeentehuis-zuidhorn

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vanaf 1 maart van start

25 februari 2021    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
noodmaatregel voor huishoudens
Lees verder →
Easyslim zuidhorn

Easyslim.nu opent studio in Zuidhorn

25 februari 2021    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
We gaan weer open! Het mag, het kan met voorwaarden, en we doen het ook!
Lees verder →
Wethouder geertje dijkstra-jacobi 1 westerkwartier

College stemt in met Woonvisie Westerkwartier 2020-2025

24 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Woonvisie resultaat van woningmarktonderzoek, online-enquête onder inwoners, een webinar, diverse dorpenbijeenkomsten en werksessies
Lees verder →
Mollematocht-2017 (1)

Bauke meer dan voortvarend aan seizoen begonnen

24 februari 2021    Zuidhorn-nieuws - Sport
derde in klassement Tour du Var
Lees verder →
Wc de withstraat (3)

Hoe zit dat met die bomen gemeente?

23 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Consternatie over kap bomen W.C. de Withstraat in Zuidhorn
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over aanslag belastingen, Energieloket en energiecoach

23 februari 2021    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 23 februari 2021
Lees verder →