Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Eeuw overschrijdend vrijwilligers werk beloond met lintje

26 april 2017    Zuidhorn-nieuws
“Je houdt geen gemeente over zonder mensen zoals zij”
Lintje-jan mechielsen

Afgelopen woensdag 26 april ontvingen elf inwoners uit de gemeente Zuidhorn een lintje. Een ongekende hoeveelheid Koninklijke onderscheidingen in de gemeente! Burgemeester Bert Swart benoemde negen inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Allen hebben op vele vlakken en vaak gedurende een zeer lange tijd, eeuw overschrijdend zoals  burgemeester Swart zei, vrijwilligers werk verricht. Niet om zichzelf in de kijker te spelen maar om anderen te helpen.

Zoals de heer J. Mechielsen (68 jaar) uit Oldehove werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze onderscheiding ontvangt de 68-jarige omdat hij, naast het feit dat hij directeur was van Mechielsen Oldehove BV, ook nog diverse functies doet bij PKN Oldehove en voorzitter is van de Ondernemersvereniging Zuidhorn. Eerder was hij bestuurslid van de branche-organisatie Cumela en lid van de raad van commissarissen van Novawork.
Diep onder de indruk verklaarde hij “Gewoon” zijn best te hebben gedaan en gedaan te hebben wat goed is.

Mevrouw Ineke Postma, (71 jaar) uit Zuidhorn ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is o.a. initiator geweest van het project Samen aan Tafel en van het organiseren van de kledingbeurs. Verder is ze bezoeker/begeleider van asielzoekers bij de Stichting Vluchtelingenwerk Zuidhorn en vrijwilliger bij de Voedselbank Westerkwartier in Grootegast. Swart; ”juist in deze tijd is dat nodig.”  » Meer over Ineke Postma

De heer J.K. Stol (71 jaar) uit Zuidhorn werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassua. Hij heeft deze benoeming te danken aan het feit dat hij vanaf 1979  diverse functies uitoefent bij de gereformeerde kerk/PKN-gemeente (in wording) in Zuidhorn. Daarnaast heeft de heer Stol meerdere functies bij de hulpdienst in gemeente Zuidhorn. Hij vervoert en begeleidt hulpvragenden en bezoekt eenzame inwoners. Ook bij de PCOB verrichtte hij meerdere functies en tenslotte ook nog bij Humanitas Westerkwartier.

De heer J. van der Velde (69 jaar) uit Noordhorn werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van der Velde wordt ook wel de burgemeester van Noordhorn genoemd. Hij ondersteunt veel dorpsactiviteiten onder meer het paasvuur, NL Doet, verschillende braderieën en de feestweek. Daarnaast is de heer van der Velde nog vrijwilliger bij de Stichting ‘de avondvierdaagse’, de intocht van Sinterklaas, Oranjemarkt Zuidhorn, Wielerronde, hardloopevenement ‘De Hummel ZuidhoRun’, het Zonnehuis en Serious Request Zuidhorn.

De heer L. Hoogstra (69 jaar) uit Zuidhorn kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is van 1995 tot 2010 redactielid geweest van het maandblad van VVV Zuidhorn. Hoogstra was goed bekend met de gang van zaken binnen de gemeente en wist goede artikelen te schrijven en interviews af te nemen. Tot op heden is de heer Hoogstra nog secretaris van de Partij van de Arbeid (PvdA), afdeling Zuidhorn, vrijwilliger bij en bestuurslid van de Senioren Vereniging Westerkwartier in Zuidhorn en lid van de werkgroep Roemenië van de PKN Zuidhorn. Ten slotte is de Zuidhorner ook nog ondersteuner van een voormalig lid van de PvdA en mantelzorger van twee zussen.

De heer H. Meerveld  (70 jaar) en mevrouw A. Meerveld-Vogelzang (71 jaar) uit Zuidhorn werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beiden zetten ze zich al jaren in als vrijwilliger voor de gereformeerde kerk vrijgemaakt De Rank in Zuidhorn, de Hornerheem in Zuidhorn en de Stichting Tsjernobyl Kinderen. Daarnaast is de heer Meerveld vrijwilliger en mevrouw Meerveld penningmeester van de stichting Radoeka in Noordhorn. Hij zet zich al vanaf 1972 in voor de samenleving en zij al vanaf 1979. 

De heer J. Neutel (66 jaar) uit Saaksum kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verschillende functies die hij gedaan heeft naast zijn melkveebedrijf. Hij is onder andere bestuurslid en voorzitter geweest van de Nederlandse Christelijke Plattelandsjongeren, hij was vrijwilliger bij de gereformeerde kerk de Vredehorst in Hoogeveen, voorzitter en afgevaardigde in de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, bestuurslid, penningmeester en afgevaardigde van de Land- en Tuinbouw organisatie en afdelingsvoorzitter van de ledenraad van de Coöperatieve Rundvee Verbetering. Tot op heden is de heer Neutel voorzitter van de kerkenraad van de Protestante gemeente Ezinge waar hij nog meer vrijwillige functies bekleedt en bestuurslid is van het CDA in Zuidhorn.

Mevrouw M. Wierstra-van der Ploeg (77 jaar) uit Grijpskerk kreeg de onderscheiding Lid  in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt voor haar verschillende vrijwillige functies. Ze is medeoprichter en vrijwilliger geweest bij de werkgroep Vrouwencafé Grijpskerk, activiteitenplanner en bestuurslid van de Vrouwenraad van de gemeente Grijpskerk en vrijwilliger bij de stichting ACNS geweest. Tot op heden is de Grijpskerkse vrijwilliger bij en secretaris van Stichting Vrienden van de Wierde en van de Adviescommissie Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Zuidhorn.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer drs. H. Pol (70 jaar) uit Zuidhorn ontving de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Pol heeft veel betekend voor het christelijk onderwijs. Hij was onder meer voorzitter van de Vereniging voor Protestants Christelijk onderwijs, van het bestuur van het Willem Lodewijk Gymnasium en van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen. Daarnaast was de Zuidhorner intern toezichthouder en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Alfa College, bestuurslid van de European Federation for Teachers of Religious Education en van de stichting Protestants Centrum Godsdienstig Vormingsonderwijs en tenslotte nog lid van de landelijke Verenigingsraad van de NCRV.

De heer dr. ir. A.L. Hof (71 jaar) uit Aduard werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Hof heeft een toonaangevende rol gespeeld in de ontwikkeling van de biomechanica en motorische controle van het menselijk lopen, net zoals het verstoord lopen bij pathologie. Hij is één van de grondleggers van de biomechanica in Nederland. Daarnaast deed de heer Hof verschillende vrijwillige functies bij de Hervormde Gemeente en Protestantse gemeente Aduard, bij het Kloostermuseum St. Bernardushof en de voormalige School Met de Bijbel in Aduard.

  • Lintje- ineke postma egberdina helena oosterhoff2
  • Lintje-altinus lucilus hof
  • Lintje-echtpaar meerveld vogelzang
  • Lintje-henderikus pol
  • Lintje-jan stol
  • Lintje-jeichinus van der velde
  • Lintje-johannes neutel
  • Lintje-lodewijk hoogstra
  • Lintje-martha van der ploeg
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Jeroen en jeroen

3e Single Jeroen Oosterhof

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Na, Op deze mooie dag en Laat de glazen klinken
Lees verder →
Nicole puutvol

Puut start in Zuidhorn

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Winkel in tweedehands (kinder) kleding mooie aanvulling winkelaanbod
Lees verder →
Busstation (2)

P10 blij met de aandacht voor de regio

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
aandacht hard nodig om de neerwaartse spiraal van verschraling in landelijke gebieden te stoppen
Lees verder →
Jazz te gast 010 (12)

Groninger cultuurprijzen 2024 zoekt kandidaten

16 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De prijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere bijdrage leveren aan het culturele landschap
Lees verder →
 

Definitief ontwerp nieuwbouw Lauwers College bekend

16 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Op 4 juni vindt een inloopbijeenkomst plaats
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over passende zorgverzekering, Juni Fietsmaand & Summerproat

14 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 14 mei 2024
Lees verder →