Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Collectief herstelt 75 kilometer singel in Zuidelijk Westerkwartier

19 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West willen voor 2022 75 kilometer elzen- en houtsingel herstellen in het Zuidelijk Westerkwartier. Ze zoeken hiervoor eigenaren die een singel willen laten herstellen.

naast de cultuurhistorische en recreatieve waarde zijn de singels belangrijk voor de biodiversiteit, geven de organisaties aan. 'De laatste decennia is het houtsingellandschap onder druk komen te staan door functieverlies, intensivering van de landbouw en uitbreiding van bebouwing en bedrijventerreinen. Herstel van de singels is van belang om het karakter van het gebied te behouden en de biodiversiteit te bevorderen.'

Het project richt zich op verdwenen singels en bestaande singels die kunnen worden verbeterd. Er wordt gestreefd naar gesloten singels met verschillende soorten inheemse bomen en struiken.

Versterken besloten karakter
Dichte en gevarieerde singels versterken het besloten karakter van het gebied en zijn aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. De singels worden voorzien van een raster om aantasting door vee te voorkomen.

Voorwaarden om als boer in het project te stappen, is dat de eigenaar geen beheercontract heeft voor singels vanuit het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en er de afgelopen tien jaar geen gesubsidieerd herstel heeft plaatsgevonden. Bovendien moet de eigenaar minimaal vijf jaar voor de instandhouding van de singel zorgen.

Het project 'Herstel houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier' wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Bron: Nieuweoogst

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →