Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Brug Zuidhorn/Noordhorn volledig afgebrand

28 mei 2010    Zuidhorn-nieuws
"Harry Potter brug" Brug hoort in Rotterdam als vervanging van de "Zwaan" "Hoog Eftelinggehalte"De kritiek was fors tijdens de informatieavond over de omlegging van de provinciale weg N355 bij Noord- en Zuidhorn. De door de

"Harry Potter brug"
Brug hoort in Rotterdam als vervanging van de "Zwaan"
"Hoog Eftelinggehalte"


De kritiek was fors tijdens de informatieavond over de omlegging van de provinciale weg N355 bij Noord- en Zuidhorn.
De door de provincie georganiseerde avond was bedoeld om te informeren over het PIP Provinciale Inpassings Plan, (bestemmingsplan van de provincie).
Dat betreft alles wat nieuw is aan de omlegging van de provinciale weg N355. Dwz de omlegging, de nieuwe hoge brug bij de Oostergast, de tunnel en rotonde. De huidige brug die vervangen gaat worden tussen Noord en Zuidhorn valt buiten het PIP omdat daar reeds een verkeersbestemming voor is.

Voorzitter Jeltes bracht dat niet voldoende naar voren en dus ging het de avond veel over de brug.

Een groot punt van kritiek was dat het ontwerp niet in de open sfeer van het landschap zou passen. De brug zou ook te massaal zijn.

Het ging zelfs zover dat er gezegd werd dat er geen spat was overgebleven van de wensen van de klankbord groep.
Projectleider Jeltes daarentegen heeft de bijeenkomsten met die groep als nuttig en constructief ervaren.
Maar zei dat "er altijd punten zijn die niet gehonoreerd kunnen worden".

Uit de zaal kwam de opmerking dat het wel opvallend is dat de ervaringen van de klankbordgroep en projectleider zover uiteenliggen.

Met de opmerking "Daar zitten we hier niet voor" werd de discussie weer teruggebracht naar waar het echt om zou moeten gaan deze avond; het PIP.

Voor de brug kan met gemak een nieuwe avond georganiseerd worden.

De notulen van de avond zijn te vinden op »de site van de provincieBurgemeester Fennema was overigens wel te spreken over het ontwerp.


De bijeenkomst vond plaats in de Dörpstee te Noordhorn en het leek of heel Noordhorn aanwezig was.
Dorpsbelangen, bewonerscommissie, en ondernemers waren vertegenwoordigd evenals de politiek, PvdA, VVD, Groen Links en CU.


Tracé
De aanleiding voor het aanpassen van de provinciale weg N355 is de opwaardering van het Van Starkenborghkanaal. Over het kanaal komen nieuwe bruggen die het mogelijk maken dat er scheepvaart mogelijk is met drie of vier lagen containers. Bij de keuze voor het tracé is rekening gehouden met de nieuwe wijk Oostergast die ten oosten van Zuidhorn wordt aangelegd.
Het tracé loopt ten oosten van de nieuw aan te leggen wijk Oostergast in noordelijke richting en kruist het Van Starkenborghkanaal met een vaste hoge brug. Aan de noordkant van het kanaal buigt de weg af naar Noordhorn. De weg kruist de Langestraat door middel van een tunnel en sluit ter hoogte van de Industrieweg weer aan op de bestaande provinciale weg.

Procedure
In het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan is uitgewerkt hoe de weg stedenbouwkundig en landschappelijk het best kan worden ingepast.
Verder is aanvullend onderzoek gedaan naar onderwerpen zoals geluid, archeologie en flora en fauna. Het voorontwerp is in maart vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Betrokken overheden en instanties hebben nu de mogelijkheid hierop te reageren.
Het ontwerp-inpassingsplan wordt naar verwachting dit najaar ter visie gelegd. Op dat moment bestaat er voor een ieder de mogelijkheid om gedurende een periode van zes weken zienswijzen omtrent het ontwerpinpassingsplan bij Provinciale Staten naar voren te brengen. Te zijner tijd wordt in de Staatscourant en in één of meer dag-, nieuws- of huis-aanhuisbladen bekend gemaakt waar en wanneer de stukken die betrekking hebben op het ontwerp-inpassingsplan ter inzage worden gelegd en de wijze
waarop een zienswijze kan worden ingediend. Meer informatie over de plannen voor de N355 is » Hier te vinden

28-05-2010 WIZ

Basisontwerp 4 Tafelbruggen over het Van Starkenborgkanaal door Bureau Noordeloos » Website

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Joris-bot

GroenLinks Westerkwartier: initiatief Dierenwelzijnsbeleid

24 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
GroenLinks vindt dierenwelzijn een belangrijk thema.
Lees verder →
Mollema algarve twitter

Mollema: “een goede test, maar het was aanhaken”

24 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
finishte als negende in de eerste bergrit
Lees verder →
Politie-

Auto gestolen na inbraak woning

23 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
witte Volvo V40 omgeving Boslaan
Lees verder →
Deelauto (2)

Deelauto’s gemeente Westerkwartier open voor bewoners

21 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
twee informatie-avonden met alle praktische informatie
Lees verder →
Mollema algarve twitter

Ronde van de Algarve serveert ene klinkende naam na de andere

20 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
Winnaar eerste etappe Fabio Jakobsen
Lees verder →
Pieterzijl

Pieterzijl vanuit de lucht en vanaf de grond

19 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Stephan Oosterbaan maakte er een video over
Lees verder →