Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Brug Zuidhorn/Noordhorn volledig afgebrand

28 mei 2010    Zuidhorn-nieuws
"Harry Potter brug" Brug hoort in Rotterdam als vervanging van de "Zwaan" "Hoog Eftelinggehalte"De kritiek was fors tijdens de informatieavond over de omlegging van de provinciale weg N355 bij Noord- en Zuidhorn. De door de

"Harry Potter brug"
Brug hoort in Rotterdam als vervanging van de "Zwaan"
"Hoog Eftelinggehalte"


De kritiek was fors tijdens de informatieavond over de omlegging van de provinciale weg N355 bij Noord- en Zuidhorn.
De door de provincie georganiseerde avond was bedoeld om te informeren over het PIP Provinciale Inpassings Plan, (bestemmingsplan van de provincie).
Dat betreft alles wat nieuw is aan de omlegging van de provinciale weg N355. Dwz de omlegging, de nieuwe hoge brug bij de Oostergast, de tunnel en rotonde. De huidige brug die vervangen gaat worden tussen Noord en Zuidhorn valt buiten het PIP omdat daar reeds een verkeersbestemming voor is.

Voorzitter Jeltes bracht dat niet voldoende naar voren en dus ging het de avond veel over de brug.

Een groot punt van kritiek was dat het ontwerp niet in de open sfeer van het landschap zou passen. De brug zou ook te massaal zijn.

Het ging zelfs zover dat er gezegd werd dat er geen spat was overgebleven van de wensen van de klankbord groep.
Projectleider Jeltes daarentegen heeft de bijeenkomsten met die groep als nuttig en constructief ervaren.
Maar zei dat "er altijd punten zijn die niet gehonoreerd kunnen worden".

Uit de zaal kwam de opmerking dat het wel opvallend is dat de ervaringen van de klankbordgroep en projectleider zover uiteenliggen.

Met de opmerking "Daar zitten we hier niet voor" werd de discussie weer teruggebracht naar waar het echt om zou moeten gaan deze avond; het PIP.

Voor de brug kan met gemak een nieuwe avond georganiseerd worden.

De notulen van de avond zijn te vinden op »de site van de provincieBurgemeester Fennema was overigens wel te spreken over het ontwerp.


De bijeenkomst vond plaats in de Dörpstee te Noordhorn en het leek of heel Noordhorn aanwezig was.
Dorpsbelangen, bewonerscommissie, en ondernemers waren vertegenwoordigd evenals de politiek, PvdA, VVD, Groen Links en CU.


Tracé
De aanleiding voor het aanpassen van de provinciale weg N355 is de opwaardering van het Van Starkenborghkanaal. Over het kanaal komen nieuwe bruggen die het mogelijk maken dat er scheepvaart mogelijk is met drie of vier lagen containers. Bij de keuze voor het tracé is rekening gehouden met de nieuwe wijk Oostergast die ten oosten van Zuidhorn wordt aangelegd.
Het tracé loopt ten oosten van de nieuw aan te leggen wijk Oostergast in noordelijke richting en kruist het Van Starkenborghkanaal met een vaste hoge brug. Aan de noordkant van het kanaal buigt de weg af naar Noordhorn. De weg kruist de Langestraat door middel van een tunnel en sluit ter hoogte van de Industrieweg weer aan op de bestaande provinciale weg.

Procedure
In het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan is uitgewerkt hoe de weg stedenbouwkundig en landschappelijk het best kan worden ingepast.
Verder is aanvullend onderzoek gedaan naar onderwerpen zoals geluid, archeologie en flora en fauna. Het voorontwerp is in maart vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Betrokken overheden en instanties hebben nu de mogelijkheid hierop te reageren.
Het ontwerp-inpassingsplan wordt naar verwachting dit najaar ter visie gelegd. Op dat moment bestaat er voor een ieder de mogelijkheid om gedurende een periode van zes weken zienswijzen omtrent het ontwerpinpassingsplan bij Provinciale Staten naar voren te brengen. Te zijner tijd wordt in de Staatscourant en in één of meer dag-, nieuws- of huis-aanhuisbladen bekend gemaakt waar en wanneer de stukken die betrekking hebben op het ontwerp-inpassingsplan ter inzage worden gelegd en de wijze
waarop een zienswijze kan worden ingediend. Meer informatie over de plannen voor de N355 is » Hier te vinden

28-05-2010 WIZ

Basisontwerp 4 Tafelbruggen over het Van Starkenborgkanaal door Bureau Noordeloos » Website

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Annette ebert (2)

Invulling leegstaande winkel met kunst in Zuidhorn groot succes

11 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Houten beelden, Schilderijen en workshops in wisselwinkel
Lees verder →
Voetbalkamp foto hetverschil (12)

Jeugd geniet vier dagen van voetbal en spel

10 juli 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport - fotos
Start met mooi weer, afsluiting in de regen maar dat drukt de pret niet
Lees verder →
Oude riet

Natuurgebied ‘Oude Riet’ in Boerakker

10 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Stephan Oosterbaan maakte er een video over
Lees verder →
Geert-zijlstra-

Schierste verhoal noar ankommend joar

09 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Stuur uw eigen verhaal in.
Lees verder →
Hielke westra wh

Wethouder Hielke Westra, Duurzaamheidsbeleid? Stap voor stap, volgens jaarlijkse werkplannen

09 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Duurzaamheidsbeleid 2020-2025 gemeente Westerkwartier vastgesteld
Lees verder →
Ina ebbinge

City Marketeer Ina Ebbinge helpt besturen ondernemersverenigingen Westerkwartier

09 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Ina zal eerste aanspreekpunt zijn voor diegene die dat nodig heeft
Lees verder →