Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Bijna 15 miljoen voor landschapscompensatie hoogspanningsverbinding TenneT

13 maart 2019    Zuidhorn-nieuws
Om samenhang dorpen en omliggend landschap te verbeteren en om landschappelijke structuren te versterken........
Hoogspanningsmast (1)

Het Rijk en de provincie stellen bijna 15 miljoen euro beschikbaar om natuur en landschap te compenseren bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding van TenneT. TenneT legt tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt (kV) aan. De stuurgroep Landschapscompensatie 380kV heeft hiervoor een programmaplan vastgesteld met compenserende maatregelen voor het landschap.

Capaciteit

Door de groei van de Eemshaven als energieknooppunt heeft de bestaande hoogspanningsverbinding van 220 kV tussen de Eemshaven en Vierverlaten meer vermogen nodig. De huidige verbinding moet worden vervangen door een verbinding met een capaciteit van 380 kV. De provincie Groningen heeft met het Rijk en de gemeenten waar de hoogspanningsleiding doorheen loopt, afspraken gemaakt over compensatie voor landschap en natuur. In totaal is voor landschapscompensatie € 14,9 miljoen beschikbaar; hieraan betaalt de provincie € 2,5 miljoen euro mee. Daarnaast is voor natuurcompensatie € 4,7 miljoen beschikbaar.

Programmaplan

Ter voorbereiding op de uitvoering van de landschapscompenserende maatregelen is een programmaplan opgesteld. Op basis van verkennende gesprekken tussen provincie, gemeenten, gebiedspartijen en bewoners(groepen) komt er een lijst met mogelijke landschapsmaatregelen. Dit zijn projecten om de samenhang tussen de dorpen en het omliggend landschap te verbeteren en om landschappelijke structuren te versterken. Denk bijvoorbeeld aan watergangen, dijken, beplanting, historische terreinen en wierden. De lijst staat niet vast: tijdens het proces kunnen er nog projecten afvallen of worden toegevoegd op basis van initiatieven vanuit de omgeving.

Uitspraak Raad van State

Tussen januari en maart 2018 lag het definitieve inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten ter inzage. Daarop werden zeven beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Op 11 juli komt de Raad van State bijeen en naar verwachting volgt er na de zomer een uitspraak. Vooruitlopend op deze uitspraak is een programmaplan vastgesteld, zodat we snel daarna met het programma aan de slag kunnen. We wachten met de daadwerkelijke uitvoering op het definitieve oordeel van de Raad van State. Dan wordt ook de lijst met landschapsmaatregelen bekend gemaakt.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Reageren

Om een reactie achter te kunnen laten dient u ingelogd te zijn. Inloggen...

 

Laatste nieuws

Burenbijeenkomst

Buurtbewoners trekken de kar bij zonnepanelenactie

20 maart 2019    Zuidhorn-nieuws
Matthijs, Michiel en Aafke uit de Oostergast en Ben, Patrick, Wytze en Rob uit de Bloemen- en Botenbuurt
Lees verder →
Nh kickoff4 2019

Cast & crew theaterspektakel Noar Huus maken kennis maar zoeken nog zangers

20 maart 2019    Zuidhorn-nieuws
De muziek- en koor audities op zaterdag 30 maart in Cultureel Centrum Zuidhorn
Lees verder →
Bvzuidhornactie

Badmintonvereniging Zuidhorn scoort munten

20 maart 2019    Zuidhorn-nieuws
14e Jeugd Sponsor Actie van Poiesz
Lees verder →
Afvalproject westerkwartier (84)

1500 leerlingen doen mee aan zwerfvuilactie in het Westerkwartier

19 maart 2019    Zuidhorn-nieuws
op vrijdagmorgen 22 maart
Lees verder →
Aed

AED dankzij burgerinitiatief in Zuidhorn

19 maart 2019    Zuidhorn-nieuws
Bewoners Adm. Helfrichstraat, het Van Wassenaarplein en de Kortenaer zorgen voor benodigde geld
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over wegafsluiting Fanerweg en ZZP Meet-up

19 maart 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 19 maart 2019
Lees verder →