Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Bewoner Botenbuurt is dichtgroeien sloten zat

28 juli 2016    Zuidhorn-nieuws
en begint Facebook actie om waterwegen weer te openen
Botenbuurt-slibt-dicht (5)

Een bewoner van de Botenbuurt is via Facebook een actie gestart om de sloten in de wijk weer op te schonen. Hij ergert zich aan het slechte onderhoud en is het zat om tegen die hoge rietkragen en dicht geslibde sloten aan te kijken.
Hij roept via de speciaal in het leven geroepen pagina “Botenbuurt” het bericht te liken en delen om zo het Waterschap te bewegen de sloten weer schoon te maken.

Begin maar een actie
Naar eigen zeggen heeft hij contact gehad met de gemeente die hem door verwees naar het waterschap.
In een gesprek daarmee werd hem te kennen gegeven dat uit oogpunt van bezuinigingen de sloten niet werden onderhouden. Over snoeien en opschonen gaat het bestuur zo werd gesteld. Er werd hem voorgesteld om een actie te beginnen.
Als er dan veel mensen achter vaker snoeien en schonere sloten staan zou het waterschap er niet meer onderuit kunnen om hier iets aan te doen.

Actie is kansloos
Volgens de heer Rittersma van het waterschap zit dat toch iets anders. "Misschien is dat zo gezegd door een medewerker maar het waterschap is alleen verantwoordelijk voor de hoofdwatergangen". ( Welke dat zijn is te vinden onder het kopje Botenbuurt.)
“Het onderhoud wordt in deze buurt gedaan net zoals wij dat doen in alle delen van het beheergebied” zegt hij. “Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat in november de sloten waarvan wij het onderhoud hebben, zijn geschoond”. “Het is niet zo dat wanneer er een actie komt wij alsnog in de zomer sloten gaan schonen”.
“En alle sloten die niet de status van hoofdwatergang hebben moeten door aangrenzende eigenaren worden geschoond. Dat betreft de meeste sloten in de Botenbuurt” besluit hij.

Wie doet wat
De verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de hoofdwatergangen, schouwsloten en overige sloten is goed geregeld. (Zie schema)
In principe is het waterschap verantwoordelijk voor de hoofdwatergangen en de gemeente en/of aanwonenden voor de andere sloten zoals die in de Botenbuurt. In het najaar is er de jaarlijkse schouw en daarvoor dient al het onderhoud, maaien en eventueel baggeren, gepleegd te zijn. ( 15 november )
De heer Rittersma geeft aan dat, mocht een aanwonende last hebben van te hoog riet hij dit zelf mag verwijderen.  

Niet zomaar maaien en snoeien
Beleidsmedewerker Marlies Westerhof van de gemeente Zuidhorn zegt dat er gestreefd wordt om jaarlijks de sloten te maaien en 1 keer in de tien jaar te baggeren. Daartoe wordt momenteel in Westerkwartierverband een baggerplan opgesteld.
Bij het maaien wordt overigens niet al het riet verwijderd. “ Voor de waterkwaliteit en de verscheidenheid aan insecten is het beter een deel te laten staan”.  Dat past ook in het nieuwe Groenbeheer plan wat onlangs is vastgesteld.

“Beauty is in the eye of the beholder”
Klachten over het onderhoud/te hoog riet komen jaarlijks terug zegt Marlies. Maar wat de een lelijk vindt is voor een ander weer heel mooi. En ook van de gemeente mogen aanwonenden altijd zelf te hoog riet verwijderen.
Overigens heeft de actie nog weinig likes wat natuurlijk niet hoeft te betekenen dat de initiatiefnemer alleen staat.

Interactieve kaart
Via een interactieve kaart van het Waterschap kunt u allerhande informatie achterhalen. Wat de hoofdwaterwegen zijn, schouwsloten etc. Ook is er een hoogtekaart en zijn de kunstwerken (bruggen, duikers enz.) te vinden.
» Klik hier om de site te bezoeken

Botenbuurt
Hoofdwatergangen
In het geval van de Botenbuurt zijn de Westergasttocht ( langs het Joh Smitpark, Jol en Blazer ), Peertjetocht ( Tjalk )  en Schipsloot ( Brilweg ) hoofdwatergangen die door het waterschap worden onderhouden.

Overige sloten
Langs de Tjalk en Klipper zijn het overige sloten en deze vallen niet onder de schouw van het Waterschap. Het waterschap controleert dus niet of de sloten zijn geschoond. Maar dat betekent niet dat de sloten niet geschoond moeten worden. In de Keur van het waterschap is vastgelegd dat aangrenzende eigenaren sloten behoren te schonen. (De Keur is de verordening van het waterschap met regels die watergangen en waterkeringen beschermen).


 

  • Botenbuurt-slibt-dicht (1)
  • Botenbuurt-slibt-dicht (2)
  • Botenbuurt-slibt-dicht (3)
  • Botenbuurt-slibt-dicht (4)
  • Botenbuurt-slibt-dicht (6)
  • Botenbuurt-slibt-dicht (7)
  • Slootonderhoud
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Gob inzicht

Wereld van het Kinderbrein

23 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Lezing Mark Mieras
Lees verder →
Woonplan

Woonplan voor 750-1300 tot woningen in Zuidhorn en Briltil

22 september 2023    Zuidhorn-nieuws
B&W stellen concept-woonplan voor Zuidhorn en Briltil vast
Lees verder →
Politieauto

Man aangehouden voor inbraak in horeca Zuidhorn

22 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Hij maakte een bedrag van 450 euro buit.
Lees verder →
Hans haze vz

1000-1400 woningen in Leek en Tolbert

22 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Nieuwe plek voor bestaande bedrijven, sportverenigingen en onderwijs
Lees verder →
Weidevogel-fietstocht (10)

Subsidie voor fietsinitiatieven in de provincie

21 september 2023    Zuidhorn-nieuws
bijvoorbeeld voor onderzoek, proef, fietsevenement of een side-event bij een wielerwedstrijd
Lees verder →
Terin info

Geen treinen Groningen – Zuidhorn na aanrijding

21 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Dat gebeurde op een spoorwegovergang in Den Horn
Lees verder →