Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

begroting 2011: Zuidhorners moeten flink slikken

5 oktober 2010    Zuidhorn-nieuws
Bezuinigingen hebben effect op verenigingsleven, vrijwilligerswerk en voorzieningenniveau in dorpen De begroting 2011 werd vandaag aan de pers gepresenteerd. "met pijn in het hart maar toch trots wat er overblijft" sprak burgemeester Fennema. Er

Bezuinigingen hebben effect op verenigingsleven, vrijwilligerswerk en voorzieningenniveau in dorpen

De begroting 2011 werd vandaag aan de pers gepresenteerd. "met pijn in het hart maar toch trots wat er overblijft" sprak burgemeester Fennema.

Er wordt al lang gezegd dat de koek op is, er een tandje terug moet en de tering naar de nering moet worden gezet. Nou het is zover, iedereen krijgt er mee te maken.

Subsidies voor bv de kinderspelweek verdwijnen, het groenonderhoud wordt minder en de OZB gaat omhoog; op elk vlak en voor iedereen zal het te merken zijn.Om het hoofd financieel boven water te kunnen houden, moet de gemeente tot 2014 ingrijpende maatregelen nemen. De belangrijkste oorzaken voor deze forse maatregelen zijn dat voorziene groei achterwege blijft, de vermindering van de uitkering van het gemeentefonds vanaf 2012 en de tegenvallende resultaten binnen het openbaar onderwijs. Het college stelt dan ook drastische (bezuinigings) voorstellen voor aan de raad.

Maatregelen
Om de begroting 2011 en daarop volgende jaren sluitend te krijgen, stelt het college de volgende maatregelen voor. Bezuiniging personeelslasten € 0,5 miljoen ( ongeveer 10 arbeidsplaatsen)
Verminderen en omvormen van bestaande voorzieningen € 1,3 miljoen
Verhogen van de gemeentelijke belastingen € 1,5 miljoen
Het pakket maatregelen levert de gemeente tot 2014 € 3,3 miljoen op, dat is meer dan 10% aan maatregelen op een begroting van € 31 miljoen.

Extra inkomsten
Gelet op de financiële situatie ziet het college zich genoodzaakt de OZB (onroerendezaakbelastingen) fors te verhogen. Het college stelt een verhoging voor van 15% in 2011 en 2012 en van 10% in 2013 en 2014. Deze stijging is nodig om het voorzieningen niveau zo goed mogelijk in stand te houden.
Een andere bron van inkomsten is het eventueel heffen van een precariobelasting (met ingang van 2012) voor het hebben van leidingen, kabels en buizen onder, op of boven gemeentegrond.

Lasten inwoners
Wanneer de OZB in 2011 met 15% stijgt, betekent dit voor een woning met een waarde in 2010 van bijvoorbeeld € 200.000 een stijging van 30 euro per jaar. Hierbij is nog geen rekening gehouden met een eventuele waardestijging of -daling ten opzichte van 2010, waardoor de werkelijke stijging van het OZB-bedrag in 2011 kan afwijken.
Het vaste deel van de afvalstoffenheffing stijgt met € 5,26 als gevolg van de hogere kosten voor de afvalinzameling. Het tarief per kilo blijft € 0,16. Het tarief voor de rioolheffing daalt als gevolg van kostenverlaging in 2011 met 8%. Voor een woonhuis gaat deze heffing met € 16,20 omlaag.
Opgeteld gaat het in 2011 bij een woning van ongeveer € 200.000 om een totale lastenverzwaring van ongeveer € 20 per jaar.

Nieuw beleid
In 2011 kunnen alleen nieuwe uitgaven worden gedaan voor onontkoombare verplichtingen. Het gaat om hulpverlening aan slachtoffers bij een tijdelijk huisverbod en het beheer en onderhoud van de nieuwe parkeergarage op de Overtuinen in Zuidhorn. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 40.000 in 2011 en in de jaren daarna een bedrag van € 75.000. Voor incidenteel nieuw beleid stelt het college geld beschikbaar voor de huur van het sociaal cultureel centrum Kerkplein 6 te Grijpskerk (voor het Lauwerscollege), het actualiseren van de bestemmingsplannen en het toegankelijk maken van het gemeentelijk archief. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 95.000.

Investeringsprogramma
De gemeente heeft vorig jaar een investeringsprogramma opgesteld ter grootte van 19 miljoen. Hierin waren grote, zeer gewenste investeringen opgenomen. Nu er minder geld beschikbaar is, heeft het college de bedragen verlaagd naar 13,5 miljoen. Het college gaat nu uit van: € 7 miljoen (was € 8,5 miljoen) voor de brede school, € 1,5 miljoen (was € 5,5 miljoen) voor knelpunten sportvoorzieningen en € 2,4 miljoen voor de rondweg Aduard.

Gevolgen
De gevolgen van al deze maatregelen zijn op alle fronten voelbaar in de hele gemeente. Het college is zich bewust van het effect van deze rigoureuze bezuinigingsvoorstellen. Het grijpt in op het verenigingsleven, vrijwilligerswerk en het voorzieningenniveau in de dorpen. Ook de interne gemeentelijke organisatie ondervindt direct gevolgen van de bezuinigingen. De maatregelen zijn nodig om in 2011 en de jaren daarna financieel op eigen kracht verder te kunnen als gemeente.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zunobri 2023 zaal

Zunobri plukt geen vruchten van nieuw aanvalsplan

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Kampioensplannen voorlopig in de ijskast
Lees verder →
Ruben, hanne en mathijs tafeltennis

Kampioenen bij tafeltennisvereniging Talero!

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
jeugdteam & seniorenteam
Lees verder →
Avishai cohen foto sam harfouche

Jazz te Gast 2024 met toppers Avishai Cohen en Tijn Wiebenga

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Bekend gemaakt tijdens info avond
Lees verder →
Ftc robotwedstrijd

Pretty Smart Robotics haalt FTC robotwedstrijd naar Westerkwartier

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Eerste "thuiswedstrijd" voor Noordelijke teams
Lees verder →
Overhandiging kunstwerk marijke-001

Voor de feestdagen kunst in huis dankzij Etalageroute Zuidhorn

30 november 2023    Zuidhorn-nieuws
Marijke Buijs en C.G. van den Bos-van Oostveen vallen in de prijzen
Lees verder →
Smartphone

Hoe kies je de telefoon die bij je past?

30 november 2023    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →