Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Alle kerken in Noordhorn en Zuidhorn participeren in Kerkelijk Platform

12 april 2015    Zuidhorn-nieuws
Spreekbuis naar gemeente en organisaties op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg
Klaas-wildeboer Voorzitter

Op 16 april a.s. zal dit in een bijzondere maar ook een blije gedenkwaardige bijeenkomst worden bekrachtigd en geformaliseerd door het zetten van handtekeningen door de vertegenwoordigers van de deelnemende kerken onder een “Verklaring tot samenwerking” en een “Convenant”. De deelnemende kerken zijn: Doopsgezinde gemeente Westerkwartier Noordhorn, Gereformeerde Kerk PKN Zuidhorn, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zuidhorn, Hervormde Gemeente PKN Noordhorn/Saaksum, Hervormde Gemeente PKN Zuidhorn, Rooms Katholieke parochie Sint Jozef Zuidhorn. Burgemeester dhr. Bert Swart van de Gemeente Zuidhorn zal het logo en de slogan zichtbaar maken. De bijeenkomst wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt “De Rank” Westergast te Zuidhorn. Aanvang 19.45 uur.

Het KPZ wil de spreekbuis zijn vanuit de samenwerkende kerken naar de burgerlijke gemeente en organisaties op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg.

Het KPZ heeft de volgende missie:
Gezamenlijk de stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en steun geven aan iedereen die zorg of hulp behoeven. De sterkeren in de samenleving betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit alles in navolging van Christus!                 (Mattheüs 25:35-40)

 

Korte terugblik van het ontstaan van het KPZ
In december 2013 is door leden van de Geref. Kerk vrijgemaakt Zuidhorn de “Werkgroep Werken aan Werk” (WWaW) geformeerd. (voorzitter Piet Haima) Op 8 jan. 2014 is door de beide kerkenraden van de op 21 sept 2014 gefedereerde kerken: Geref. Kerk PKN Zuidhorn en Hervormde Gemeente PKN Zuidhorn de “Werkgroep Kerk en Samenleving” (WKS) ingesteld. (voorzitter Klaas A. Wildeboer) Na eerst afzonderlijk met de door hun gekozen speerpunten – voor de WWaw betreft dit werkloosheid en de mogelijke gevolgen daarvan en voor de WKS enerzijds eenzaamheid en anderzijds armoede en financiële hulp en ondersteuning – aan de slag te gaan, kwam er in sept. 2014 contact tussen de beide voorzitters van beide werkgroepen. Al in het eerste gesprek kwamen zij al heel snel tot de ontdekking dat zij op verschillende belangrijke onderwerpen dezelfde zienswijze en uitgangspunten hadden. Eveneens bleek het zeer nuttig te zijn dat beide werkgroepen nauw met elkaar zouden gaan samenwerken en elkaar in de planvorming en uitvoering zouden ondersteunen! Maar bovendien kwam de gedachte op dat het prachtig zou zijn om zo mogelijk met alle kerken in Noordhorn en Zuidhorn e.o. gezamenlijk deze speerpunten en doelstelling verder uit te werken, met als doel te komen tot een “Interkerkelijk Platform”.

De beide werkgroepen zijn meteen gezamenlijk aan het werk gegaan om een vergadering van de beoogde deelnemende kerken voor te bereiden en bijeen te roepen. De uitnodiging naar de kerken is dan ook namens de beide werkgroepen verzonden. Op 13 jan. 2015 heeft een eerste vergadering van de genoemde kerken plaatsgevonden. Op deze vergadering hebben de WWaW en WKS hun speerpunten en doelstellingen gepresenteerd. De aanwezigen waren zeer ingenomen met de presentaties, de werkzaamheden die al waren gestart en de verdere plannen. Op de cruciale vraag van de voorzitter Klaas Wildeboer of de uitgenodigde kerken zouden willen nadenken of men in de verdere planvorming etc. zou willen participeren werd door de aanwezigen positief gereageerd. Men zou dit met een positieve grondhouding op bestuurlijk niveau bespreken. Met diepe gevoelens van dankbaarheid en blijdschap constateert het inmiddels gevormde bestuur van het KPZ dat het is gelukt om het beoogde “Interkerkelijk Platform” te realiseren.     

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Elly pastoor bij route rubicon

Wethouder Pastoor bezoekt succesvol onderwijs Route Rubicon

17 april 2021    Zuidhorn-nieuws
opleidingstraject voor jongeren bij wie, om allerlei redenen, de schoolse omgeving niet goed past
Lees verder →
Uitreiking bewust wonen westerkwartierprijs 15apr21

Bijensnelweg goed voor Bewust Wonen Westerkwartierprijs

17 april 2021    Zuidhorn-nieuws
Het idee in Midwolde is als winnaar uit de bus gekomen
Lees verder →
Cursisten politiek bewust politiek actief

Politiek leeft onder inwoners van Westerkwartier

17 april 2021    Zuidhorn-nieuws
50 inwoners gaan deelnemen aan de cursus
Lees verder →
Zaaien

Gedeputeerde Staghouwer en wethouder Nederveen zaaien bloemrijke berm in

16 april 2021    Zuidhorn-nieuws
Versterken kwaliteit van het landschap langs de nieuwe hoogspanningslijn
Lees verder →
Hospice vredeborgh

Hospice Vredeborgh leek ook open in Corona tijd

16 april 2021    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
​Soms is het niet mogelijk om thuis te blijven om verschillende redenen
Lees verder →
Stemmen-met-stemmal-1

Voortaan ook met visuele beperking zelfstandig stemmen in het Westerkwartier

16 april 2021    Zuidhorn-nieuws
Toegankelijk stemmen voor iedereen
Lees verder →