Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

23-01-08 Zuidhorn pakt 7 gezondheidsthema’s aan

23 januari 2008    Zuidhorn-nieuws
Zuidhorn pakt komende 4 jaar 7 gezondheidsthema’s aan Alcoholgebruik jongeren belangrijkste aandachtspunt In de gemeente Zuidhorn gaat de komende vier jaar binnen het gemeentelijk gezondheidsbeleid de meeste aandacht uit naar de problematiek van overmatig

Zuidhorn pakt komende 4 jaar 7 gezondheidsthema’s aan

Alcoholgebruik jongeren belangrijkste aandachtspunt

In de gemeente Zuidhorn gaat de komende vier jaar binnen het gemeentelijk gezondheidsbeleid de meeste aandacht uit naar de problematiek van overmatig alcoholgebruik bij jongeren. De gemeente Zuidhorn wil de komende jaren aan de hand van zeven speerpunten vorm geven aan lokaal gezondheidsbeleid. De zeven speerpunten zijn; roken, overgewicht, alcoholgebruik, seksuele gezondheid, depressie en pesten, eenzaamheid en binnenmilieu.

In samenwerking met de politie, Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN), de GGD en de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn wordt de komende jaren een breed pakket aan maatregelen ingezet om het problematisch drinkgedrag onder jongeren te verminderen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn thema-avonden voor jongeren en ouders op verschillende locaties, spreekuren voor ouders en jongeren, ondersteuningscursussen voor ouders, actie bij alcoholgerelateerd vandalisme.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de onbekendheid met psychosociale stoornissen. Er wordt breed voorlichting gegeven over hoe een psychosociale stoornis, zoals een depressie, is te herkennen, te behandelen en te voorkomen. In de gemeentelijke nota wordt voor de geschetste problemen maatregelen voorgesteld.

De zeven speerpunten van beleid zijn op basis van de uitkomsten van de vierjaarlijkse Gezondheidsenquête van de GGD vastgesteld. Per speerpunt zijn doelstellingen geformuleerd met bijbehorende activiteiten. De gemeente wil voor haar burgers kansen en voorwaarden scheppen om in een goede gezondheid te kunnen leven. De gemeente doet dit zonder de verantwoordelijkheid daarvoor van de burger over te nemen. Het gaat primair om preventieve activiteiten.

Tevens zijn drie actuele beleidsterreinen, waarvoor de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, uitgewerkt, namelijk de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Milieu en gezondheid. Vooral de Jeugdgezondheidszorg krijgt de komende jaren veel aandacht. Dit voorjaar wordt gestart met het ontwikkelen van een visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Tevens wordt vanaf 1 januari 2009 de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen en 4-19 jarigen in één organisatie ondergebracht.

De nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid is in samenwerking met de GGD en de overige gemeenten in het Westerkwartier opgesteld. De bij de speerpunten geformuleerde doelen zijn voor de gemeenten in het Westerkwartier eensluidend. Lokale kaders en -uitgangspunten resulteren in een gemeentespecifieke nota.
De nota heeft een looptijd van vier jaar en is van toepassing voor de jaren 2008-2011.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Fietsvrijwilliger

Fietsen met de Duofiets: Samen erop uit

28 september 2023    Zuidhorn-nieuws
De duofietsen, de rolstoeltransportfiets van het Zonnehuis kunt u in overleg gebruiken
Lees verder →
Internet glasvezel

Hoe krijg je goedkoper internet in Zuidhorn?

27 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →
Pannenkoekenfeest (2)

Pannenkoekenfeest & Kindertheater bij de Rank

27 september 2023    Zuidhorn-nieuws - fotos
nazomerse activiteit voor alle basisschoolkinderen
Lees verder →
Mollematocht 2023 (1)

Bauke houdt blessures over aan val op EK en moet afwachten

26 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over gezonde huiskamer, Meldpunt discriminatie & Ontmoet elkaar in de buurt

26 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 september 2023
Lees verder →