Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

23-01-08 Zuidhorn pakt 7 gezondheidsthema’s aan

23 januari 2008    Zuidhorn-nieuws
Zuidhorn pakt komende 4 jaar 7 gezondheidsthema’s aan Alcoholgebruik jongeren belangrijkste aandachtspunt In de gemeente Zuidhorn gaat de komende vier jaar binnen het gemeentelijk gezondheidsbeleid de meeste aandacht uit naar de problematiek van overmatig

Zuidhorn pakt komende 4 jaar 7 gezondheidsthema’s aan

Alcoholgebruik jongeren belangrijkste aandachtspunt

In de gemeente Zuidhorn gaat de komende vier jaar binnen het gemeentelijk gezondheidsbeleid de meeste aandacht uit naar de problematiek van overmatig alcoholgebruik bij jongeren. De gemeente Zuidhorn wil de komende jaren aan de hand van zeven speerpunten vorm geven aan lokaal gezondheidsbeleid. De zeven speerpunten zijn; roken, overgewicht, alcoholgebruik, seksuele gezondheid, depressie en pesten, eenzaamheid en binnenmilieu.

In samenwerking met de politie, Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN), de GGD en de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn wordt de komende jaren een breed pakket aan maatregelen ingezet om het problematisch drinkgedrag onder jongeren te verminderen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn thema-avonden voor jongeren en ouders op verschillende locaties, spreekuren voor ouders en jongeren, ondersteuningscursussen voor ouders, actie bij alcoholgerelateerd vandalisme.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de onbekendheid met psychosociale stoornissen. Er wordt breed voorlichting gegeven over hoe een psychosociale stoornis, zoals een depressie, is te herkennen, te behandelen en te voorkomen. In de gemeentelijke nota wordt voor de geschetste problemen maatregelen voorgesteld.

De zeven speerpunten van beleid zijn op basis van de uitkomsten van de vierjaarlijkse Gezondheidsenquête van de GGD vastgesteld. Per speerpunt zijn doelstellingen geformuleerd met bijbehorende activiteiten. De gemeente wil voor haar burgers kansen en voorwaarden scheppen om in een goede gezondheid te kunnen leven. De gemeente doet dit zonder de verantwoordelijkheid daarvoor van de burger over te nemen. Het gaat primair om preventieve activiteiten.

Tevens zijn drie actuele beleidsterreinen, waarvoor de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, uitgewerkt, namelijk de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Milieu en gezondheid. Vooral de Jeugdgezondheidszorg krijgt de komende jaren veel aandacht. Dit voorjaar wordt gestart met het ontwikkelen van een visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Tevens wordt vanaf 1 januari 2009 de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen en 4-19 jarigen in één organisatie ondergebracht.

De nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid is in samenwerking met de GGD en de overige gemeenten in het Westerkwartier opgesteld. De bij de speerpunten geformuleerde doelen zijn voor de gemeenten in het Westerkwartier eensluidend. Lokale kaders en -uitgangspunten resulteren in een gemeentespecifieke nota.
De nota heeft een looptijd van vier jaar en is van toepassing voor de jaren 2008-2011.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

437075261 926703466131875 2616157768649182089 n

Zwemabonnementen en zwemles voor iedereen

13 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De zwembaden gaan weer open. Als er niet genoeg geld is voor een abonnement of zwemles zijn hier potjes voor!
Lees verder →
Oranjemarkt

Oranjemarkt Koningsdag Zuidhorn: programma

10 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Grootste Oranjemarkt in de regio 09.00-17.00 uur
Lees verder →
Fietshelm kinderen

Fietshelm met korting voor 1600 inwoners provincie Groningen

10 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Kortingsvoucher voor aanschaf goedgekeurde helm bij lokale fietsenzaak
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over taxateurs WOZ-waarde op pad, Tegelwippen & Thema-avond Sportakkoord

09 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 9 april 2024
Lees verder →
Zunobri veld 2024

Zunobri verliest met opgeheven hoofd

08 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →