Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

22-10-07 Zuidhorn vrijuit in grondaffaire-Grijpske

22 oktober 2007    Zuidhorn-nieuws
zuidhorn/grijpskerk - De afgifte van een 'schonegrondverklaring' door B en W van Zuidhorn voor grond die achteraf licht vervuild bleek te zijn, is geen onbehoorlijk gedrag. De klacht die de ondernemers Sjouke

zuidhorn/grijpskerk - De afgifte van een 'schonegrondverklaring' door B en W van Zuidhorn voor grond die achteraf licht vervuild bleek te zijn, is geen onbehoorlijk gedrag. De klacht die de ondernemers Sjouke en Geertje Dijkstra uit Grijpskerk indienden tegen de handelwijze van het college is door de Nationale Ombudsman ongegrond verklaard. Het openbaar ministerie in Groningen die de strafrechtelijke kant onderzoek, dubt nog. Het OM onderzoekt nog of vervolging van het college wordt ingesteld.

De Ombudsman geeft toe dat de term 'schonegrondverklaring' verwarrend kan werken. "In Nederland zal immers zelden of nooit een stuk bodem worden aangetroffen dat 'schoon' is in die zin dat het geheel vrij is van welke verontreiniging ook." In een nadere uitleg bij de verklaring stelde de gemeente destijds 'dat de grond geschikt is voor ieder willekeurig gebruik'. Die uitleg is volgens de Nationale Ombudsman ruimer dan de conclusies van milieuexperts na onderzoeken in december 2000 en september 2005.

Hoewel B en W destijds afzagen van nadere maatregelen, vindt de Ombudsman dat het Zuidhorner college handelde in overeenstemming met het redelijkheidsbeginsel. "De uitkomst van de belangenafweging door het college kan niet als onredelijk worden aangemerkt nu het betreffende perceel is gekocht voor de oprichting van een bedrijf en er blijkens de rapportages van de milieustudies geen enkele beperking hoeft te worden gesteld aan de gebruiks- c.q. bestemmingsmogelijkheden van het perceel voor dat doel", aldus de uitspraak.

bron Dagblad vh Noorden

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Mollematocht 2023 (1)

Bauke houdt blessures over aan val op EK en moet afwachten

26 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over gezonde huiskamer, Meldpunt discriminatie & Ontmoet elkaar in de buurt

26 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 september 2023
Lees verder →
Hanckemadag scouting (1)

Eerste officiële “Hanckemadag” groot succes

25 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Burgemeester door ‘t slijk
Lees verder →
Irma van beek-

Meldpunt discriminatie Westerkwartier bestaat twee jaar

25 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Irma van Beek luistert en neemt de klacht of vraag van de inwoner over discriminatie serieus.
Lees verder →
Zunobri

Zunobri wordt 1e helft van de mat gespeeld

25 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Een wanvertoning van een eerste helft. Een tweede helft om de veerkracht van Zunobri te laten zien. Een derde helft om toch weer als een team samen te zijn.
Lees verder →