Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

22-10-07 Zuidhorn vrijuit in grondaffaire-Grijpske

22 oktober 2007    Zuidhorn-nieuws
zuidhorn/grijpskerk - De afgifte van een 'schonegrondverklaring' door B en W van Zuidhorn voor grond die achteraf licht vervuild bleek te zijn, is geen onbehoorlijk gedrag. De klacht die de ondernemers Sjouke

zuidhorn/grijpskerk - De afgifte van een 'schonegrondverklaring' door B en W van Zuidhorn voor grond die achteraf licht vervuild bleek te zijn, is geen onbehoorlijk gedrag. De klacht die de ondernemers Sjouke en Geertje Dijkstra uit Grijpskerk indienden tegen de handelwijze van het college is door de Nationale Ombudsman ongegrond verklaard. Het openbaar ministerie in Groningen die de strafrechtelijke kant onderzoek, dubt nog. Het OM onderzoekt nog of vervolging van het college wordt ingesteld.

De Ombudsman geeft toe dat de term 'schonegrondverklaring' verwarrend kan werken. "In Nederland zal immers zelden of nooit een stuk bodem worden aangetroffen dat 'schoon' is in die zin dat het geheel vrij is van welke verontreiniging ook." In een nadere uitleg bij de verklaring stelde de gemeente destijds 'dat de grond geschikt is voor ieder willekeurig gebruik'. Die uitleg is volgens de Nationale Ombudsman ruimer dan de conclusies van milieuexperts na onderzoeken in december 2000 en september 2005.

Hoewel B en W destijds afzagen van nadere maatregelen, vindt de Ombudsman dat het Zuidhorner college handelde in overeenstemming met het redelijkheidsbeginsel. "De uitkomst van de belangenafweging door het college kan niet als onredelijk worden aangemerkt nu het betreffende perceel is gekocht voor de oprichting van een bedrijf en er blijkens de rapportages van de milieustudies geen enkele beperking hoeft te worden gesteld aan de gebruiks- c.q. bestemmingsmogelijkheden van het perceel voor dat doel", aldus de uitspraak.

bron Dagblad vh Noorden

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →