Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

181108 bestuurlijk overleg Briltil

18 november 2008    Zuidhorn-nieuws
Lijst met actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van de Buurt- en belangenvereniging Briltil, gehouden op 14 oktober 2008 in het Lijanpaviljoen te Briltil Aanwezig: namens het bestuur: mevrouw A.

Lijst met actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van de Buurt- en belangenvereniging Briltil, gehouden op 14 oktober 2008 in het Lijanpaviljoen te Briltil

Aanwezig: namens het bestuur:
mevrouw A. Datema-van der Mei
de heer M. Ansing
de heer S. Bakker
de heer H. Hilbrandie
de heer J. van Egten

namens de gemeente:
de heer E. Fennema
de heer S. de Vries
de heer J. Oomkes
de heer F.H. Wiersma
mevrouw L. Kootstra
de heer B.J. Groenewolt

Inventarisatielijst opzichtersrondgang 16 september 2008
Het overzicht wordt doorgenomen. De afscherming van de bocht bij de brug zal betrokken worden in een nog te plannen overleg tussen wethouder Wiersma, de heer Bakker en medewerkers van Openbare Werken.

Afwerken terrein rondom het kunstwerk en onderhoud bermen Niekerkerdiep en Hoendiep
De heer Wiersma vraagt het bestuur of er ideeën bestaan over de afwerking van het terrein rond het kunstwerk nabij de brug.

Het bestuur is van mening dat parkeren in ieder geval onmogelijk gemaakt moet worden (bijvoorbeeld door het aanbrengen van keien of paaltjes). Verder dient het terrein gecultiveerd ruig te blijven.
ACTIE:
De heer Wiersma zal allereerst contact opnemen met de kunstenaar en hem vragen naar zijn visie op de aankleding van het terrein rond het kunstwerk. Vervolgens zal in het nog te plannen overleg (zie uitwerking onder punt 1) een afspraak gemaakt worden over de inrichting van het terrein. In het overleg zal tevens de verbetering van de bermen langs een gedeelte van het Hoendiep en het Niekerkerdiep aan de orde worden gesteld.

Parkeren Steakhouse
Het bestuur vraagt naar de uitkomsten van het gesprek met de heer Dokter. De heer Fennema doet verslag van de gesprekken die hij met de heer Dokter heeft gevoerd over oplossing van de parkeerproblematiek. Het bestuur doet het college vervolgens nog enkele suggesties aan de hand.
ACTIE:
De heer Groenewolt zal contact opnemen met de heer Dokter en de aangedragen suggesties voorleggen.

Sociale veiligheid
De heer Fennema vraagt naar mogelijk sociaal onveilige plekken in het dorp. Het bestuur zegt dat daarvan momenteel in het dorp geen sprake is.

Wel is van één van de inwoners van Briltil een mailbericht ingekomen, waarin aandacht wordt gevraagd voor diverse verkeerszaken in- en rondom Briltil.
ACTIE
Toegezegd wordt dat de heer Groenewolt hierover rechtstreeks contact opneemt met de betreffende bewoner (het overleg heeft op 15 oktober jl. plaatsgehad).

Openbaarheid verslag
De heer Fennema deelt mee, dat de verslaglegging van de bestuurlijke overleggen in het vervolg aan de pers wordt toegezonden. Dit heeft de instemming van het bestuur.

Zuidhorn, 20 oktober 2008.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Overdracht vlag tocht om de noord hielke westra 190921

Westerkwartier gastgemeente Tocht om de Noord 2022

26 september 2021    Zuidhorn-nieuws
vlag symbolisch overgedragen aan wethouder Hielke Westra
Lees verder →
Kranslegging monument

Platform Keelbos legt krans bij monument Faan

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Om positie LHBTI-ers te verbeteren en de geschiedenis niet uit het oog te verliezen
Lees verder →
Dorpskerk zuidhorn

Sponsor een dakpan voor restauratie dak Dorpskerk Zuidhorn

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Dakrestauratie in fases voor Dorpskerk Zuidhorn
Lees verder →
Mollema-2

Mollema gaat voor trilogie, maar eerst het WK

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Sport
Mollema start zondag op WK, maar heeft ander groot doel: 'In alle drie de grote rondes winnen'
Lees verder →
Astrid schulting

Gemeentesecretaris Astrid Schulting finalist overheidsmanager van het jaar 2021

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Eerst nog jurybezoek in oktober
Lees verder →
Food

Lancering Food Innovation Hub

24 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Samen de Food-agenda voeden
Lees verder →