Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

GroenLinks: Westerkwartier kan socialer en groener

Door : Groen Links
Datum : 14 maart 2019
Klaas wybo 2018

Het Westerkwartier-college van VZ, CU, CDA en PvdA heeft voor de nieuwe gemeente een begroting gepresenteerd, die wordt getypeerd als “technisch, beleidsarm en realistisch”.  GroenLinks vindt dat het veel beter kan: socialer en groener.

Fractievoorzitter van GroenLinks Westerkwartier, Klaas-Wybo van der Hoek: “Als er meer dan 5 miljoen euro wordt bezuinigd, dan is zo’n begroting echt niet technisch, beleidsarm en realistisch. Er wordt sterk bezuinigd op het sociaal domein. Vooral  kwetsbare  inwoners zullen daaronder lijden. Op het sociaal domein wordt meer dan € 1,2 miljoen gekort zonder dat we weten wat de gevolgen zullen zijn.”

Zorgelijk vindt GroenLinks de bezuiniging van vele honderden duizenden euro’s op de bijstandsbudgetten. Nog sterker geldt dat voor het afschaffen van de verlengde jeugdhulp. Daarmee komen jongeren in de knel. De problemen worden verplaatst naar andere plekken in de samenleving: andere instellingen, mantelzorgers en organisaties in de dorpen.”

Volgens GroenLinks hoeft de nieuwe gemeente helemaal niet overhaast en blind te bezuinigen op het sociaal domein: “Ook volgens een extern deskundig advies kan het Westerkwartier met een veel lagere reserve toe dan nu in de begroting staat. Daar kan zonder risico’s € 1,2 miljoen vanaf. En dus hoeven we zeker niet te bezuinigen op het sociaal domein.”

Ook wordt er bezuinigd op het onderhoud van het openbaar groen: “Goed onderhouden openbaar groen is goed voor de leefbaarheid. Inwoners voelen zich veiliger en beter. De bezuinigingen op openbaar groen treft bovendien werkers in participatiebanen. GroenLinks voelt dus niets voor het verlagen van het onderhoudsbudget groen.”

Klaas-Wybo van der Hoek: “Met deze begroting en deze koers wordt onze nieuwe gemeente zeker niet socialer en groener. Dat is jammer, want het Westerkwartier kan écht socialer en groener. Maar daar is wel politieke wil en lef voor nodig.”

Een motie en een amendement van GroenLinks over deze zaken werden echter niet gesteund door de coalitiepartijen.

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp
Columns Zuidhorn