Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Inwoners Middag-Humsterland aan zet via Volksraadpleging

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 16 oktober 2016
864x486

Net op tijd, mogen de inwoners van Middag Humsterland via een Volksraadpleging een duidelijk “ja” of “nee” laten horen. D66 raadslid Harrie Rutgers sprak afgelopen maandag in de raad over “saved by the bell”. Om nog maar eens aan te geven, dat men wel erg lang heeft moeten wachten. Maar goed, de inwoners krijgen na de Herfstvakantie een brief waarin alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd en men krijgt een tweetal vragen voorgelegd. Deze vragen waren al via de pers uitgelekt, dus men kan zich al druk maken over de plaatsing van de kruisjes. 

Over de opstelling van de vragen was in de Raad nog wel enige discussie. De vraagstelling moet volgens D66 vooral simpel zijn en niet leiden tot verwarring. Harrie Rutgers maakte duidelijk dat er slechts een vraag aan de orde is: 

Bij welke gemeente vindt u dat het Middag Humsterland als geheel moet worden  ondergebracht: 

    O Hoogeland

   O Westerkwartier

Hoe simpel kan het zijn ? Het bleek nog niet zo eenvoudig om dit voor elkaar te krijgen. Sterker nog, de vraagstelling bleef zoals het was. Kon er dan niet meer een vuist worden gemaakt ? Zeker wel, maar burgemeester Swart maakte duidelijk, dat door nu opnieuw een wijziging aan te brengen het proces weer vertraging op zou lopen. Er kwam een schorsing tijdens de behandeling aan te pas om de rijen toch maar te sluiten. En zo bleef het raadsvoorstel wat het was en horen de inwoners van het Middag-Humsterland binnenkort een brief van de gemeenten Zuidhorn en Winsum op de mat vallen.

Tijdens de behandeling werd nog wel een motie aangenomen, welke met de hakken over de sloot werd aangenomen en gesteund werd door D66. De kern van de motie was welke invloed de uitslag bij de gemeenteraad heeft. Afgesproken is dat de deelname aan de Volksraadpleging vergelijkbaar dient te zijn met de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De uitslag zal in dat geval zwaar wegen bij de standpuntbepaling over de indeling van het Middag Humsterland.

Voor de volledigheid, de opkomst was destijds 67,8 %. De inwoners moeten dus echt nog wel even een inspanning leveren om dit percentage te halen of nog liever, het ruim te overschrijden. 

Voor D66 is het duidelijk dat in ieder geval het gehele Middag-Humsterland bij de ene of de andere gemeente komt. Verder vinden we dat een weeffout bij de vorige herindeling hersteld moet worden en dat onze partij de mening is toegedaan dat het Middag-Humsterland bij de nieuwe gemeente Westerkwartier dient te komen. Als dat een duidelijke meerheid laat zien dan maakt D66 zich sterk om dat voor elkaar te krijgen.                            

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Laat een reactie achter:


Columns Zuidhorn