Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

D66 Zuidhorn met een reactie op de begroting 2017

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 4 november 2016
864x486

In de begroting van 2015 stonden de gemeentelijke financiën nog onder druk, in 2016 was het een begroting met een beetje lucht en inmiddels wordt  in de begroting voor 2017 gesproken over een sterk verbeterde financiële positie, nu en in de komende jaren. Goed nieuws voor de inwoners van de Gemeente Zuidhorn. Er is weer meer geld om te investeren.

De veranderingen in de zorg die zijn ingezet vragen nog het nodige van betrokken organisaties en vrijwilligers. Zorg op maat blijft een belangrijk aandachtspunt. De gemeente zal nog meer de regie moeten nemen in het stroomlijnen van de samenwerking met zorgaanbieders in het belang van diegene die zorg nodig hebben.

Deze begroting is de opmaat naar de herindeling. Wij willen nu snel inzichtelijk krijgen wat de gemeente Westerkwartier aan financiële consequenties heeft voor de inwoners van de gemeente Zuidhorn. In de herindelingsdiscussie moet de positie van het Middag Humsterland nog duidelijk worden. 

Blijf investeren in mensen met verbetering van voorzieningen die passen bij de groeiende gemeente op gebied van onderwijs, sport en muziek. Initiatieven van inwoners in de kernen moet worden gesteund.

Wonen hoort vorm gegeven te worden door bewoners i.s.m. bedrijven, niet andersom. Projectontwikkelaars zouden een forse stap terug moeten doen. De woningbouw in de gemeente zit stevig in de lift. Daarbij verdient de sociale woningbouw de nodige aandacht maar ik huisvesting voor senioren. Wij vinden dat ambitieus bijgeschakeld moet worden om woningen energieneutraal te (ver-) bouwen. 

Jan Gutman & Harrie Rutgers

www.westerkwartier.d66.nl  

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Laat een reactie achter:


Columns Zuidhorn