Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Algemene Beschouwingen - D66 Zuidhorn

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 24 juli 2017
Reclamedoek d66-westerkwartier

De afgelopen raadsvergadering en tevens laatste vergadering voor het zomerreces, stond in het teken van de Algemene Beschouwingen. Graag willen we u de tekst laten lezen, zoals die door D66 Zuidhorn was voorbereid en door onze fractievoorzitter Jan Gutman werd uitgesproken. 

Verder maken we van de gelegenheid gebruik om u te vertellen dat ons raadslid Harrie Rutgers terug is achter de raadstafel. Zijn vervanger, Johan van Egten, doet weer een stapje terug en zal zijn rol van steunfractielid weer op zich nemen.

Algemene Beschouwingen D66 Zuidhorn

Het gaat ons voor de wind. De economie zit mee. We varen met goede resultaten richting de Herindeling. Het Middag Humsterland is inmiddels aan boord gestapt en door de vele bouwprojecten groeit Zuidhorn weer volop en staan ook de andere 14 dorpen er goed voor.

En dan. Een rustige tocht naar het opgaan van Zuidhorn in het Westerkwartier wordt opeens ruw en onverwacht verstoord. Het overlijden van onze burgemeester Bert Swart geeft pijnlijk de betrekkelijkheid van dingen aan. Ik geloof dat iedereen hier dat relativerende heeft gevoeld. 

De eerste twee regels van het gedicht Insomnia van J.C. Bloem

Denkend aan de dood kan ik niet slapen, 
En niet slapend denk ik aan de dood, 

Deze twee regels geven aan dat de dood je oneindig in zijn greep kan houden. Juist daarom is het denk ik goed dat het college in de voorjaarsnota de keuze heeft gemaakt om in volle vaart door te gaan waar Bert met hart en ziel mee bezig was; het mooier maken van de Gemeente Zuidhorn. 

We hebben afgesproken dat wij deze beschouwingen sober zouden houden. Ik wil me dan ook beperken tot een paar kernachtige opmerkingen.

De jaarrekening kent niet alleen een mooi resultaat. Het is ook een mooi resultaat. Het opstellen ervan heeft duidelijk veel tijd en inspanning gevergd. Ook de toelichting, in de aanloop naar deze raadsvergadering toe, stellen wij zeer op prijs.

In de jaarrekening van 2015 was te lezen dat er sprake was van een overschrijding op het programma Algemeen Bestuur. Deze overschrijding werd toen veroorzaakt door een hogere storting in de voorziening pensioenen wethouders. In onze bijdrage aan de algemene beschouwingen van vorig jaar, in 2016, spraken wij er al over dat wij het vreemd vonden dat deze voorziening het college toch keer op keer verrast en ook dit jaar zien we dat er een extra bedrag richting de welverdiende rust van de Wethouders gestort moet worden. Wat ons betreft moet nu wel duidelijk worden hoe groot de voorziening nu moet zijn. Meerdere keren een actualisatie van juist deze voorziening geeft niet echt een transparant beeld. 

Sport en Recreatie

In ons verkiezingsprogramma spreken wij over een defensief financieel beleid. Als blijkt dat je voorzichtig genoeg bent geweest en je reserves voldoende zijn, dan kun je ook weer meer geld uitgeven aan voorzieningen, innovaties en aan het aantrekkelijker maken van onze gemeente.  We vinden dat gericht en doordacht, in lijn met geaccordeerd beleid van de Raad, moet worden geïnvesteerd. Regelmatig wordt het voetbal ondersteund en dat is goed. Deze sport trekt veel leden. Maar voetbal is niet de enige sport die financiële steun verdient. Diverse andere sporten en sportvoorzieningen hebben van tijd tot tijd een impuls nodig, zo ook bijvoorbeeld de Sporthal Quicksilver S. Oud en gedateerd met een overloop naar de gymzaal van de Noordster, een zaal zonder catering en zonder tribune, een zaal die bij de start al teleurstelde. Het is een zaal waar de kinderen een goede gymles kunnen krijgen en waar men kan trainen. Maar als wedstrijdzaal, voor welke sport dan ook, is het totaal ongeschikt. We hebben er al eens eerder naar gevraagd, is er beleid, is er geïnventariseerd, is er een onderhoudsplan of is het zo dat de eerste de beste brievenschrijver zijn plannen mag realiseren?
Een interventie van D66 resulteert in een nieuw kunstgrasveld voor de hockeyvereniging. Daar zijn we blij mee, maar hebben we inmiddels ook een goed beeld van andere noodzakelijke en gewenste uitbreidingen of renovaties? Houden onze voorzieningen wel gelijke tred met de groei van het aantal inwoners in onze gemeente?
D66 signaleert nog een aantal losse einden waarbij ook rekening met de mening van de andere inwoners moet worden gehouden, naast het enthousiasme van enkele initiatiefnemers. De Mountainbike route, bedacht voor het Johan Smitpark, is vanwege het ontstane tegengeluid wellicht beter op zijn plaats in het NAM-park. 

Recreatie

Hoe staat het met de verkenning van de vaarroutes binnen de gemeente Zuidhorn? Worden de nieuwe mogelijkheden van het Reitdiep ook meegenomen in deze verkenning en nemen we straks een goede visie op onze recreatieve sector mee richting het de nieuwe gemeente Westerkwartier? 

Onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat als er vanuit een burgerinitiatief de wens voor een bepaald soort onderwijs wordt geuit, dat wij dat serieus nemen. Wij roepen op om te kijken naar wat mogelijk is om binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente een dergelijk initiatief te ondersteunen. Steun als het gaat om gebouwen, veilige route naar school, enz. enz. Maar als Westerwijs en Penta Primair een nieuwe school willen oprichten, vinden wij het te ver gaan om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de vakinhoudelijke en onderwijskundige kant daarvan. Als het gaat om onderwijs wordt de raad vaak voorgehouden dat wij inhoudelijk niet verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. De gelden voor accreditatie-achtige steun vinden wij dan ook niet kloppen in het licht van de gescheiden verantwoordelijkheden.

Verkeer en vervoer

Hoe staat het met het verkeerscirculatieplan? Het lijkt nu of er niet goed is nagedacht over een doorgaande route noord-zuid door het dorp Zuidhorn. En niet alleen binnen Zuidhorn zou er een goed plan moeten zijn. Ook moeten de verschillende routes binnen het Westerkwartier, met het oog op de herindeling, in dat plan een stevige plaats moeten krijgen.

Tot Slot

Met de nodige opmerken die we als D66 hebben, kunnen we opmerken dat een goed resultaat is bereikt.  We zijn blij dat we deze periode zo kunnen afsluiten en kijken uit naar de toekomst.

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Laat een reactie achter:


Columns Zuidhorn