Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

D66 Zuidhorn vindt gemeentelijke ombudsman overbodig.

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 21 april 2017
Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 Zuidhorn ziet een gemeentelijke ombudsman speciaal voor het Sociaal Domein niet zitten. 

De fractie van D66 sprak zich in de laatste Raadsvergadering uit tegen de benoeming van een gemeentelijke ombudsman binnen het Sociaal Domein.

Een van de pijlers binnen de transformatie van het Sociaal Domein is dat men uit wil gaan van de eigen kracht van de inwoners. Niet alles van bovenaf opleggen, maar juist het initiatief daar neerleggen waar het het beste is, namelijk de inwoner zelf. Natuurlijk zijn er op het gemeentehuis ambtenaren, die hulp kunnen bieden. In veel gevallen zal dat ook gebeuren via het informatieloket of het keukentafelgesprek. Zorg op Maat dus te beginnen bij de aanvrager zelf. 

Die werkwijze is de afgelopen jaren toegepast en met succes. Natuurlijk zijn er een aantal aanloopproblemen geweest, maar binnen onze gemeente is de invoering van het Sociaal Domein nieuwe stijl vrij geruisloos verlopen. D66 vindt dat dan ook voor de betrokken ambtenaren een felicitatie waard.

De bespreking van de klachtenregeling Sociaal Domein en daaraan gekoppeld de aanstelling van een gemeentelijke ombudsman, maakte wel wat los bij de raadsleden. In het raadsvoorstel konden we lezen dat het college niet voornemens was om een gemeentelijke ombudsman aan te stellen. Onze fractie kon zich daarin vinden. Het afgelopen jaar waren er precies negen klachten geweest, waarvan er vijf terecht zijn gekomen bij de Nationale Ombudsman. Twee daarvan zijn terug verwezen naar de gemeente/zorginstelling en de andere drie zijn telefonisch afgedaan. Kortom, de nationale ombudsman is precies nul keer in actie gekomen om problemen op te lossen. Het blijkt dus dat de gemeentelijke organisatie in staat is om eventuele klachten binnen dit domein prima zelf op te lossen. Laagdrempelig en dicht bij de mensen.

Woordvoerder Jan Gutman maakte wel duidelijk dat de informatievoorziening rondom de klachtenprocedure moet verbeteren. “ Het moet voor iedereen mogelijk zijn om informatie te vinden over hoe je een klacht kunt indienen en wat daarmee gedaan wordt” , aldus Jan Gutman. Bijzondere aandacht moet daarbij uitgaan naar het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), aangezien zij uit het rapport slecht naar voren komen op dit punt. Daar valt dus nog wel wat winst te behalen.

Twee coalitiepartijen, CDA en GL en een oppositiepartij, PvdA, hamerden er echter op dat er toch een gemeentelijke ombudsman moest komen. Het moest allemaal laagdrempelig zijn. Voor onze inwoners is er een ambtenaar, die belast is met het opnemen van eventuele klachten. Tot nu toe werkt dat prima. hoe laagdrempelig zou je het moeten maken. Maar volgens de voorstanders moest er toch een onafhankelijkle ombudsman aan te pas komen om de klachten het hoofd te bieden. D66 vindt deze extra ambtelijke laag teveel van het goede. Inwoners met een klacht over de overheid kunnen prima terecht bij onze Nationale Ombudsman, dus ook voor zaken binnen het Sociaal Domein. Die is daar speciaal voor aangesteld en zal dus voor iedereen in de bres springen, als er iemand door de overheid onrecht is aangedaan. Hoe laagdrempelig wil je het hebben. 

De wethouder zag, dat hij zijn plan om geen gemeentelijke ombudsman aan te stellen, uit het zicht verdwijnen. Om te voorkomen dat onze gemeente een nieuwe functie gaat optuigen, gaat men nu contact zoeken met de stad Groningen. Daar is onlangs wel een ombudsman/vrouw benoemd. Men gaat nu kijken of deze persoon de eventuele klachten vanuit Zuidhon erbij kan doen. Als dat mogelijk is zal er voor een jaar een pilot worden uitgevoerd. Afwachten dus en op die manier hebben de voorstanders van de aanstelling van een ombudsman dus een compromis bereikt. Voor D66 is dit allemaal overbodig en denkt dat deze oplossing niet gaat werken. 

D66 is van mening dat dit wel vervelend is voor de drie andere gemeenten binnen het Westerkwartier. Unaniem waren ze van mening dat een gemeentelijke ombudsman overbodig was. Nu komt dus Zuidhorn op die afspraak terug en dat mag je op z’n minst twijfelachtig noemen. Zo dreigt dus binnen het Westerkwartier de klachtenregeling niet langer uniform te zijn en dat werkt onduidelijkheid en ongelijkheid in de hand. Onze fractie vindt dat jammer.

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Laat een reactie achter:


Columns Zuidhorn