Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Maatwerk bij nieuwe vorm hulp bij het huishouden

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 26 maart 2017
Reclamedoek d66-westerkwartier

D66 Zuidhorn is voor maatwerkvoorziening bij hulp huishouden.

De Raad van Zuidhorn sprak tijdens de laatste Raadsvergadering opinierend over de nieuwe vorm van hulp bij het huishouden. Er zal een nieuwe koers worden uitgezet, waarbij de algemene voorziening zal worden vervanging door een maatwerkvoorziening. Juridische problemen en technisch uitvoerbaarheid liggen ten grondslag aan deze wijziging. 

De fractie van D66 kan zich vinden in het in het leven roepen van een maatwerk-voorziening. Het was een van de punten die Jan Gutman tijdens de bespreking van dit voorstel naar voren bracht. Hieronder zijn punt ten aanzien van maatwerk en uitgaan van de kracht van de mens:

“D66 vindt het belangrijk om uit te gaan van de kracht van de mens, het individu. Als er voor iedereen dezelfde algemene voorziening is, doe je dat niet. De één heeft op alle vlakken hulp nodig; de ander misschien maar voor een klein onderdeel en de derde heeft op weer een heel ander vlak behoefte aan ondersteuning. D66 is dan ook voorstander van een maatwerk systematiek, waarbij per individu/huishouden gekeken wordt waar behoefte aan is. Zelfredzaamheid, zoals ook aangestipt door het college, is daarbij een belangrijk begrip. D66 wil graag voor de verdere uitwerking van het systeem meegeven ook te kijken naar de mogelijkheid om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Voor een deel van de mensen zal de hulp in de huishouding (in het kader van de WMO) langdurig of permanent nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Maar er zal ook een groep zijn die, met begeleiding, uiteindelijk weer zelfstandig de taken van het huishouden op zich zal kunnen nemen. Deze uitstroom verwezenlijken is voor D66 het belangrijkst. Het doel is dat de mensen gesterkt worden in hun gevoel van eigenwaarde en het volledig kunnen meedoen in de maatschappij. Ons doel is niet geld besparen.”

De kanteling van het zorgsysteem is voor onze gemeente een intensief proces. Toch is men erin geslaagd om, tot op heden, deze verandering aardig goed uit te voeren. Over het algemeen zijn onze inwoners, die gebruik maken van de zorg prima te spreken, zo blijkt uit onderzoek. Verder stelt de gemeente alles in het werk om minder goed lopende zaken goed te begeleiden. Onze fractie volgt het proces op de voet en spreekt zo nu en dan met inwoners, die gebruik maken van de verschillende voorzieningen. 

Bij de bespreking van dit punt stipte onze fractie ook nog aan dat alle mensen recht hebben op een menswaardig bestaan. Wij zien dat inwoners van onze gemeente het aardig lukt om alles zelf te regelen. In sommige gevallen is daar hulp bij nodig. De gemeente kan die ondersteuning bieden.

De conclusie naar aanleiding van zijn betoog had Jan Gutman als volgt omschreven:                             

“De inwoners van de gemeente Zuidhorn kunnen heel veel zelf, maar soms moet de gemeente hulp faciliteren. Iedereen is anders, het behoeft dan ook maatwerk om aan deze zorgplicht te voldoen. D66 steunt het voorstel om verder te gaan op de ingezette koers. Wij willen advies meegeven om in de verdere uitwerking meegeven: Blijf kijken naar de mogelijkheid tot het bevorderen van de zelfstandigheid van de mensen die de diensten afnemen.”

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Laat een reactie achter:


Columns Zuidhorn