Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Beleidsplan Openbare Verlichting van deze tijd

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 17 februari 2017
Reclamedoek d66-westerkwartier

Klimaat en onze inwoners belangrijke pijlers in het Beleidsplan Openbare Verlichting.

Het beleidsplan Openbare Verlichting werd afgelopen maandag in de Raad van Zuidhorn besproken. Voor onze fractie een belangrijk item, want de verkeersveiligheid is binnen dit plan voor veel weggebruikers essentieel. D66 vraagt herhaaldelijk in de Raad om aandacht voor verkeersveilige situaties. Regelmatig komen er klachten binnen van inwoners, die zich zorgen maken over onoverzichtelijke en dus gevaarlijke punten. Het is niet voor niets dat onze fractie een paar jaar geleden via een meldpunt inwoners opriep om knelpunten te melden. Sinds die tijd houdt D66 de aanpak van deze meldingen goed in de gaten. We hebben sterk de indruk dat hier goed werk van wordt gemaakt, al blijven er altijd punten voor verbeteringen. Zo ook in dit nieuwe beleidsplan.

Een van de verbeterpunten is de verlichting van de buitenwegen. Liever gezegd de niet-verlichting. Onze fractie is het eens met de slogan “Donker waar mogelijk, licht waar nodig”. Echter als je het licht dooft en verder geen voorzieningen treft op kritische punten op de routes in het buitengebied, heb je kans op problemen. D66 pleit dan ook voor bijvoorbeeld reflecterende belijning bij gevaarlijke situaties, zoals scherpe bochten. Voor ons gevoel kan dat nog wel iets beter.

Bij de samenstelling van dit document zijn de inwoners goed betrokken. De gemeente wil graag dicht bij de inwoners staan en dit onderwerp leent zich daar uitstekend voor. In gesprek blijven met onze inwoners individueel en ook met verenigingen van dorpsbelangen. Het zorgt ervoor dat de burgerparticipatie goed wordt uitgevoerd. Het mag duidelijk zijn dat D66 daar tevreden over is.

Verder juichen we toe dat duurzame initiatieven voortvarend worden opgepakt. Waar op andere onderdelen onze gemeente qua duurzaamheid in onze ogen nog wel tekort schiet, zien we dat binnen dit beleidsplan het juist veel meer aandacht krijgt. We zien nog wel verbeterpunbten bij de verlichting van winkelpanden. Vaak laten ondernemers ‘s nachts licht branden in het pand en met name reclameverlichting zorgt voor lichtvervuiling. We hebben de wethouder gevraagd om dit samen met de ondernemers te bespreken. Het zoeken naar mogelijkheden om deze verlichting te laten branden op energie van bijvoorbeeld zonnepanelen, zou prioriteit moeten krijgen.

Woordvoerder Harrie Rutgers van onze fractie zag dat plannen over energiezuinige oplossingen met betrekking tot de openbare verlichting vol worden doorgezet. We begrijpen dat dit opgenomen zal worden in het vervangingsplan en dat de invoering van energiezuinige maatregelen ter hand zal worden genomen.

Kortom een positief verhaal, waarbij het klimaat en onze inwoners belangrijke onderdelen zijn van het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting.

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Laat een reactie achter:


Columns Zuidhorn