Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Voorbereidingsbesluit windmolens resoluut van tafel

Door : D66-Zuidhorn
Datum : 20 januari 2017
864x486

Kleinschalige windmolens in Middag Humsterland geen probleem voor D66.

Op de agenda van de Raad in Zuidhorn stond afgelopen maandag o.a. het voorbereidingsbesluit om windmolens uit het Middag Humsterland te weren. Het College verschool zich achter het Bestuursakkoord, waarin is opgenomen geen windmolens toe te staan. Toen dan ook de eerste aanvragen bij de gemeente binnen kwamen, trapte men gelijk op de rem en haastte men zich om het plaatsen van windmolens te blokkeren. 

Voor D66 reden genoeg om eens te kijken waar het nu werkelijk omgaat. We zien dan kleinschalige windmolens van maximaal 15 meter ashoogte, deels gemaakt van hout. Boeren willen deze molens plaatsen bij hun bedrijf om op die manier, eventueel in combinatie met zonnepanelen hun bedrijf te verduurzamen. Een prachtig idee, maar staan deze molens wel goed in het landschap en krijgen we niet te maken met horizonvervuiling. 

Kortom ook hier krijgen we te maken met voor- en tegenstanders. Tijdens de Raadsvergadering waren er veel insprekers. Het bleek dat men eigenlijk niet tegenover elkaar stond, maar op zoek was naar garanties om mogelijkheden te vinden juist deze windmolens een kans te geven. 

Uiteindelijk vonden niet alleen de voor-en tegenstanders elkaar, maar ook het College en de raadsleden. Het voorbereidingsbesluit om de komst van windmolens te blokkeren ging van tafel en er wordt door de gemeente, de producent van de molens, belanghebbenden en omwonenden een gesprek op touw gezet. Het een en ander moet resulteren in een Raadsvoorstel welke in juni aan de Raad zal worden voorgelegd. 

D66 schat in dat alle partijen elkaar zullen vinden en dat nog voor de zomervakantie de eerste windmolens in het Middag Humsterland zullen verschijnen. 

De fractie van D66 had via Jan Gutman een goed betoog en deze willen we u niet onthouden. Hieronder leest u onze bijdrage over de windmolens.

Meneer de voorzitter

In het raadsvoorstel wil het college ons doen geloven dat het vraagstuk zich aandient of kleinschalige windturbines in het MH al dan niet geweerd moeten worden. Wij zijn van mening dat een vraagstuk zich alleen maar aandient als je gehoor geeft aan geluiden vanuit de samenleving. In dit geval een aantal brieven van omwonenden die tegen de plaatsing van windmolens in hun directe omgeving zijn. Niet lang geleden bij de locatiekeuze van het AZC was er ook een groep omwonenden die brieven schreef. Toen ontstond er geen vraagstuk, kwam er geen onderzoek naar alternatieve locaties. Zelfs niet toen een oppositiepartij daar door middel van een motie om vroeg. De term “Not in My backyard” werd veelvuldig gefluisterd.

Wat is er nu zo anders? 

Het gaat om windenergie;
Het gaat om een bestemmingsplan;
Het gaat om drie partijen en bij het AZC maar om twee;

Het gaat om windenergie 

D66 heeft eigenlijk altijd, als het om duurzaamheid gaat, de coalitie aangespoord om een tandje bij te zetten. Coalitiepartijen zien zichzelf vaak als rentmeesters maar dan wel van het type “Na mij de zondvloed”. Niet geheel ondenkbaar als je kijkt naar de stijgende zeespiegel. Als het gaat om windenergie wordt door het college ferm verdedigd wat niet kan. En, zo blijkt nu, dat wat wel kan wordt direct ter discussie gesteld, tot vraagstuk gebombardeerd. Windmolens van 15 meter hoogte mogen, zolang niemand het in zijn hoofd haalt ze te gaan plaatsen. D66 moet helaas weer constateren dat er geen tandje bij gezet wordt, maar dat er resoluut op de rem getrapt wordt. Deed de mondiale milieuproblematiek dat ook maar.

We hebben een bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente Zuidhorn mag gebeuren. Het huidige bestemmingsplan is, naar ik mag aannemen, door de gemeente in al haar wijsheid opgesteld en natuurlijk is dat bestemmingsplan voortgekomen uit weloverwogen beleid. Twee aanvragen en twee brieven vol aannames en veronderstellingen en het hele ‘saakie’ kraakt en wankelt en er wordt koortsachtig gezocht naar het rempedaal. Die wordt gevonden in een voorbereidingsbesluit. Eigenlijk kan dat helemaal niet en is een voorbereidingsbesluit geen instrument voor een over één onderwerp twijfelend college en daarom moeten er juridische kunstgrepen worden uitgehaald om niet alles wat binnen het bestemmingsplan valt stil te leggen. Daar komt nog bij dat op dit moment het MH in twee gemeenten ligt en dat, willen we voorkomen dat Winsum dit type windmolens de komende tijd wél toestaat, Winsum ook dit juridisch genetisch gemanipuleerde voorbereidingsbesluit moet gaan aannemen.

Maar, wat als ze dat nu niet doen en dat kan ik me heel goed voorstellen. Stel dat Winsum niet gaat twijfelen. Wat je dan krijgt is dat iedereen die op dit moment in de gemeente Winsum serieus overweegt om een kleine windmolen te plaatsen, opeens heel veel haast daarmee krijgt. Als ik de schrijvers van de brieven moet geloven zijn dat een heleboel mensen. In ieder geval zoveel dat het landschap er enorm door wordt aangetast. Al de mensen met vergelijkbare plannen in het Zuidhornse deel van het MH gaan natuurlijk tijdens de looptijd van het voorbereidingsbesluit een aanvraag indienen. Wij lopen dan het risico, en Winsum ook als ze met deze plannen meegaan, op een behoorlijke post voor planschade. Kan de wethouder vertellen om welke bedragen het kan gaan?

Partijen

Meneer de voorzitter, bij het bepalen van de locatie van het AZC waren er twee partijen. De overheid en de inwoners, of beter de omwonenden. In dit geval is er, gechargeerd, sprake van een bedrijf en omwonenden. En deze twee zijn met elkaar in gesprek. Het bedrijf toont begrip voor de gevoelens van de omwonenden. Wil hier met ze over praten. Wil op één lijn komen en doet dat op een vergelijkbare manier zoals de gemeente zelf dat deed bij het AZC. Ze zoekt de dialoog en volgens mij hebben bedrijf en omwonenden die dialoog gevonden.

Het verkiezingsprogramma van D66 heeft de volgende titel: “Samenwerken en elkaar de ruimte geven”. En dat is een houding waar deze coalitie wat van kan leren. Ze doen precies het tegenovergestelde. Ze hebben geen vertrouwen, ze geven geen ruimte. Ze wurmen zich ertussen en hebben een autoritaire houding, zo van: “Vadertje overheid regelt het wel even”.

Conclusie

Bij het zien van windmolens denken wij van D66: Hier wordt gewerkt aan het milieuprobleem. Hier wordt een steentje bijgedragen met een oplossing die nu beschikbaar is. Maar je moet blijven monitoren en onderzoeken of de balans tussen oplossing en omgeving er is en blijft. Wij zijn dan ook voorstander van een onderzoek naar de gevolgen van het toepassen van windenergie in het MH. Maar daarvoor is het volgens D66 niet nodig dat je vooraf op de rem gaat staan. Geef elkaar de ruimte en stimuleer de samenwerking. Voor ons staat het voorbereidingsbesluit lijnrecht tegenover onze principes en wij zullen dan ook niet instemmen met dit voorstel.

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Laat een reactie achter:


Columns Zuidhorn