Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Meetup, vergunningen & innovatieprijs

19 juni 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 20 juni 2017
Gemeente zuidhorn logo 2016

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Vergadering gemeenteraad
Maandag 26 juni 2017 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom! Aan de orde komen:
(Voorbereidend) besluitvormend
• Duurzame energie in Middag-Humsterland
• Cliëntondersteuning scenario’s MEE 2018*
• Actualisatie bestemmingsplan bedrijventerrein Energie en Gas (NAM-park) Grijpskerk
Opiniërend
• Jaarrekening Novatec 2016 e.a.*
• Begroting 2018 ARCG (afval)*
Inspraak door belanghebbenden is mogelijk over de agendapunten met een *.
Inspraak over agendapunt ‘Duurzame energie in Middag-Humsterland’ vond plaats op 19 juni in het gemeentehuis van Zuidhorn.
Wilt u inspreken, verzoek om dit voor de raadsvergadering door te geven aan de griffier via griffie@zuidhorn.nl of (0594) 50 87 81. Meer informatie kunt u vinden op http://www.zuidhorn.nl

Gemeente Zuidhorn organiseert Meetup
Donderdag 22 juni organiseert de gemeente Zuidhorn een Meetup (ontmoeting) voor lokale ondernemers en andere belangstellenden uit Zuidhorn en omstreken, met als onderwerp ‘Doe meer met online-marketing en neuromarketing'. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Zuidhorn van 18.00 tot 20.30 uur. Entree is gratis. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 juni
Meer informatie op de gemeentelijke website http://www.zuidhorn.nl/meetup.

Stremming in verband met evenement in Aduard
Zaterdag 1 juli 2017 vindt er een buurtontbijt plaats in Aduard. Daarom is op deze dag de Agricolaweg afgesloten voor alle verkeer tussen 7.00 uur en 12.00 uur. Heeft u vragen? Neem contact op via de Publieksbalie, (0594) 50 88 88.

NIEUW!
De innovatieprijs voor ondernemers in gemeente Zuidhorn
Volgende week meer informatie over deze nieuwe prijs, het voordragen, de regels etc.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• Het bouwen van een vrijstaande woning, Spicastraat, kavel 8 te Zuidhorn ontvangen 2 juni 2017
• Het verbouwen/ uitbreiden van een berging, Nittersweg 3 te Lauwerzijl ontvangen 7 juni 2017
Het vergroten van een woning, Stadsweg 45 b te Lauwerzijl ontvangen 13 juni 2017
• Het aanpassen van een woning/ plaatsen van een garage, Langestraat 66 te Noordhorn ontvangen 13 juni 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie.

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor:
• Het aanpassen van het LS-netwerk, Aduarderdiep 5 te Den Ham ontvangen 12 juni 2017
• Het vervangen van elektrakabels, de Gast te Zuidhorn ontvangen 13 juni 2017
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Activiteit Ruimtelijke Ordening
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening” te verlenen waarvoor een afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd, voor:
• Het bouwen van 2 woningen en het realiseren van 2 appartementen in een bestaand pand, Boslaan 1, Boslaan 1a, Frankrijkerlaan 19 en Frankrijkerlaan 21 te Zuidhorn.
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf 21 juni 2017 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie.
Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• Verbouwen van de woning, Brilweg 42 te Briltil verzonden 13 juni 2017
• Monteren van reclame-uitingen, Herestraat 30b te Grijpskerk Verzonden 13 juni 2017
• Oprichten van een bedrijfshal, de Riet 12b, te Grijpskerk Verzonden 14 juni 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Rectificatie
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders hebben 23 mei 2017 bekend gemaakt dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• Realiseren van een duurzaam speelhuis met kleine berging, Atlasstraat 11 te Zuidhorn verzonden 16 mei 2017;
Dit dient te zijn;
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is geweigerd voor het:
• Realiseren van een duurzaam speelhuis met kleine berging, Atlasstraat 11 te Zuidhorn verzonden 16 mei 2017.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
• Galliërs Den Ham van 16.00 tot uiterlijk 02.00 uur op 1 juli 2017, grasveld Sietse Veldstraweg te Den Ham verzonden 13 juni 2017
• Buurtontbijt van 8.30 tot 10.30 uur op 1 juli 2017, Agricolaweg te Aduard verzonden 13 juni 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/van de:
• Algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. het evenement Galliërs Den Ham op 1 juli 2017 van 16.00 tot uiterlijk 02.00 uur, a/d Sietse Veldstraweg te Den Ham verzonden 13 juni 2017
• Plaatsen van 15 aankondigingsborden in de gemeente Zuidhorn van 18 juni t/m 2 juli 2017 ter aankondiging van Galliërs Den Ham verzonden 13 juni 2017
• Verbod om kampeermiddelen te plaatsen buiten een kampeerterrein i.v.m. het evenement Galliërs Den Ham van 30 juni 2017 t/m 2 juli 2017, a/d Sietse Veldstraweg te Den Ham verzonden 13 juni 2017
Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• Het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 1 juli 2017 ten behoeve van Galliërs Den Ham, a/d Sietse Veldstraweg te Den Ham verzonden op 13 juni 2017
Bijzondere wetten De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend: • O.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. Galliërs Den Ham op 1 juli 2017 van 16.00 tot 02.00 uur, in een tent a/d Sietse Veldstraweg te Den Ham verzonden 13 juni 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening of weigering van deze vergunningen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. 

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

Download de Gemeente app
zoek op: gemeente zuidhorn in de App Store of Google Play

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Gemeente - app
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Reageren

Om een reactie achter te kunnen laten dient u ingelogd te zijn. Inloggen...

 

Laatste nieuws

Henk-bakker-zuidhorn

Zuidhorn stelt subsidieregeling in voor zeer energiezuinige nieuwbouw

20 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws
Met deze subsidie nog aantrekkelijker om in gasloze en extra energiezuinige woningen te investeren.
Lees verder →
Omleidingsroute stremming n355.png

Friesestraatweg gestremd van 21 tot 30 oktober

20 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws
tussen verkeerslichten bij Aduard en tankstation bij Slaperstil
Lees verder →
Moeder-kind

Project Supermama van start in het Westerkwartier!

20 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek - Regio-nieuws
30 oktober voorlichtingsbijeenkomst. 6 november start eerste groep
Lees verder →
Kievit

Groningen koopt 60 hectare voor weidevogels bij Aduard

19 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws
Compensatie verloren gegaan gebieden
Lees verder →
Groepsfoto-senioren5

Zunobri sluit eerste deel veldcompetitie af met winst

19 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →
Instal burgemeester-zuidhorn (1)

Greetje de Vries-Leggedoor geïnstalleerd als burgemeester Zuidhorn

19 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws - fotos
Eerste vrouwelijke burgemeester sinds 1811 in gemeente
Lees verder →