Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Laatste begroting Zuidhorn: 300.000 voor gewenste projecten

16 juni 2017    Zuidhorn-nieuws
o.a. voor uitbreidingen GBS De Brug en Brede School, aanleg hockey-kunstgrasveld Zuidhorn en dorpsontwikkeling Grijpskerk en Oldehove
Bert nederveen

Positieve financiële situatie werpt vruchten af voor Zuidhorn en toekomstig Westerkwartier

Met ingang van 1 januari 2019 ontstaat uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dat betekent dat de gemeente Zuidhorn voor 2018 de laatste begroting opstelt. Zoals het er nu uit ziet, geeft deze laatste begroting structureel een positief beeld. Door de verwachte voordelen bij de Algemene Uitkering ontstaat vanaf 2019 structurele ruimte van € 300.000. Hiermee kan de gemeente een aantal gewenste investeringen en projecten bekostigen.

Inzet structurele ruimte
Het college doet voorstellen aan de raad om de ontstane financiële ruimte in te zetten voor onder meer: uitbreidingen bij de scholen GBS De Brug en Brede School De Noordster, herinrichting van de Rijksstraatweg Zuidhorn en provinciale weg Aduard, aanleg van een hockey-kunstgrasveld Zuidhorn en dorpsontwikkeling in Grijpskerk en Oldehove. Hiermee voorziet de gemeente in  de zorg voor toereikende adequate huisvesting voor het onderwijs, komen de ambities uit de Wegenvisie een stapje dichterbij en draagt de uitvoering van deze voorstellen straks bij aan een optimalisatie van de voorzieningen in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Voorjaarsnota 2017
In de Voorjaarsnota 2017 kijkt het college vooruit naar de financiële situatie van 2018 en verder. Het financiële meerjarenbeeld van de gemeente is sluitend, alleen 2019 kent een tekort.

Vervangingsinvesteringen
Voor vervangingsinvesteringen is in 2018 een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar. Het college stelt voor dit te besteden aan onder meer het vervangen van: de vaste brug Niezijlsterdiep in Niezijl (€ 450.000), 385 technisch versleten lichtmasten (€ 190.000) en de beschoeiing van het Poeldiep aan de Oosterkade in Grijpskerk (€ 175.000).

Incidenteel voordeel
De gemeente heeft de jaarrekening 2016 met een positief resultaat van € 3,2 miljoen afgesloten. Een deel hiervan (€ 833.000) moet beschikbaar blijven, omdat de gemeente in 2017 nog kosten maakt, die ten laste van dit resultaat komen. Een ander deel (€ 980.000) is het gevolg van een andere wijze van rente toerekenen in de grondexploitatie Oostergast en moet beschikbaar blijven om risico af te dekken. Het college stelt daarnaast voor projecten te realiseren die in de lijn liggen van het Bestuursakkoord. Hierbij kiest het college vooral voor projecten op het terrein van duurzaamheid, innovatie en kenniseconomie.

Verantwoordelijk wethouder Bert Nederveen: “Dit positieve resultaat maakt het mogelijk maximaal te investeren op de twee pijlers van ons Bestuursakkoord: duurzaam en mensgericht. Dit is een investering, die op korte termijn zijn vruchten afwerpt voor de gemeente Zuidhorn en op de lange termijn voor  de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier.”

Behandeling
Maandag 10 juli aanstaande komt de Voorjaarsnota 2017 samen met de jaarrekening 2016, de Eerste Rapportage 2017 en de Nota reserves en voorzieningen aan de orde in de raadsvergadering. De vergadering begint om 19.00 uur in het gemeentehuis te Zuidhorn. De Voorjaarsnota en andere financiële stukken zijn te vinden op de website www.zuidhorn.nl (onder Bestuur en organisatie – Financiën).

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Reageren

Om een reactie achter te kunnen laten dient u ingelogd te zijn. Inloggen...

 

Laatste nieuws

Henk-bakker-zuidhorn

Zuidhorn stelt subsidieregeling in voor zeer energiezuinige nieuwbouw

20 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws
Met deze subsidie nog aantrekkelijker om in gasloze en extra energiezuinige woningen te investeren.
Lees verder →
Omleidingsroute stremming n355.png

Friesestraatweg gestremd van 21 tot 30 oktober

20 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws
tussen verkeerslichten bij Aduard en tankstation bij Slaperstil
Lees verder →
Moeder-kind

Project Supermama van start in het Westerkwartier!

20 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek - Regio-nieuws
30 oktober voorlichtingsbijeenkomst. 6 november start eerste groep
Lees verder →
Kievit

Groningen koopt 60 hectare voor weidevogels bij Aduard

19 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws
Compensatie verloren gegaan gebieden
Lees verder →
Groepsfoto-senioren5

Zunobri sluit eerste deel veldcompetitie af met winst

19 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →
Instal burgemeester-zuidhorn (1)

Greetje de Vries-Leggedoor geïnstalleerd als burgemeester Zuidhorn

19 oktober 2017    Zuidhorn-nieuws - fotos
Eerste vrouwelijke burgemeester sinds 1811 in gemeente
Lees verder →